Menu

Tento text je součástí miniseriálu.Pokud jste nečetli předchozí kapitolu, doporučujeme číst nejprve ji ... 

Spine - tuhost šípu

Anglický termín Spine v češtině snad nejlépe vyjadřuje ne úplně přesný překlad Tuhost šípu. Nicméně budu nadále používat původní termín Spine, protože se s ním budete často setkávat při volbě a nákupu svého vybavení.

Spine udává jak tuhý šíp je - jak moc je třeba na něj působit aby se ohnul. Na trhu najdete šípy, které jsou poměrně "měkké" - tedy lze je ohnout snadno ale také šípy velmi tuhé - ke stejnému ohnutí potřebujete vynaložit výrazně více síly. Proč a k čemu to je ? Většina laiků se domnívá, že šíp po výstřelu letí vzduchem tak, jak vypadal při založení. Pekně rovný. Opak je pravdou. Chování šípu po výstřelu se označuje jako tzv. Archer paradox, kdy po výstřelu a během celého letu se šíp prohýbá tam a zpět - jako had. Na pěknou ukázku tohoto chování se můžete podívat na Youtube videu - Archer paradox.

Toto chování - tento "hadovitý" pohyb je v pořádku. Pokud má šíp správný spine odpovídající luku, umožní mu tento pohyb opuštění luku bez jakéhokoliv kontaktu s lukem nebo jeho příslušenstvím - rest, lanka kladek apod. Naopak, pokud je spine šípu špatný bude výsledkem tohoto pohybu značný kontakt šípu a křidélek s lukem a výsledkem bude velmi neklidný let šípu a pochopitelně nepřesnost zásahu. 

Pro nás je v této chvíli důležité toto:

 • víme, že šíp může mít různý spine - tuhost
 • víme, že šíp neletí rovný "jako tyčka", ale že se ve vzduchu prohýbá sem a tam
 • víme, že pro náš luk musíme vybrat správný šíp se správným spine

 

Spine šípu ovlivňují:

 • materiál shaftu - má primární vliv na spine šípu. Výrobce přímo při výrobě určuje jak moc tuhý šíp bude. Ten stejný typ šípu najdete v katalogu v několika provedeních. Na první pohled se nijak neliší - jediný rozdíl je pouze v rozdílném spine. Např šíp Easton FMJ Gun Metal můžete koupit hned ve 4 stupních tvrdosti - 500, 400, 340 a 300. Jediným rozdílem je číslo vytištěné na šípu a pochopitelně spine.
 • délka shaftu - je pochopitelné, že delší šíp bude mít menší spine-tuhost než šíp ze stejného materiálu, který je ale kratší
 • váha hrotu - čím težší bude hrot, tím menší spine bude šíp mít a naopak. Vysvětlení je logické - představte si hrot jako zátěž, která brání šípu dát se do pohybu. V podstatě to samé, jak kdybyste zkusili šípem strčit do lehkého tenisového míče a potom do těžké železné koule. Než se dá koule do pohybu, šíp se prohne a u těžší koule se prohne víc.

 

Abychom byli přesní, výše uvedené faktory faktory ovlivňují spine, který se označuje jako statický. Měří se v klidu tak, že se na šíp podepřený na dvou místech vzdáených 28" a do středu se zavěsí 800gr závaží (1,94lb) a měří se o kolik se šíp prohne. Jde tedy o ohyb v klidu.

Kromě statického spine eixstuje ještě další, který se označuje jako dynamický. Dynamický spine určuje jak se šíp bude chovat - jak se prohne - v okamžiku výstřelu. Statický spine je pouze jedním faktorem který ovlivňuje výsledný dynamický spine. Dalším faktorem je pochopitelně luk, respektive jeho síla - energie, kterou šípu předává v okamžiku výstřelu. Pokud vezmete dva totožné šípy (tedy se stejným statickým spine) a vystřelíte je ze dvou různých luků (jeden 40lbs a druhý 70lbs) budou se šípy pochopitelně chovat úplně jinak. V případě silného luku se šíp vzhledem k výrazně většímu množství energie bude prohýbat mnohem více - jeho dynamický spine bude tedy větší než v případě slabšího luku. Je jasné, že jeden jediný šíp prostě oběma lukům nemůže a taky nebude vyhovovat. Pokud by byl šíp vhodný pro silný luk, pro slabý bude příliš tuhý. Pokud bude šíp vyhovovat slabému luku, bude pro silný naprosto nevyhovující - příliš měkký.

Označení Spine šípu

Povšimněte si, že v předchozím odstavci jsem použil termíny tuhý a měkký namísto označení malý nebo velký. Má to své opodstatnění - označení spine tak jak jej používají výrobci šípů může být na první pohled působit trochu matoucí. O co jde ?

 • čím tužší šíp - tím větší je Spine - tím menší je člislo jej označující 
 • čím měkčí šíp - tím menší je SPine - tím větší je číslo, které jej označuje

 

Zdá se vám to matoucí ? Možná to trochu je, ale snad jen do doby, než si uvědomíte, že číslo označující Spine vlastně označuje průhyb šípu pod zátěží. Čím tužší šíp, tím méně se pod zátěží prohne a tedy tím menší číslo jej označuje. Naopak, čím měkčí šíp, tím více se pod zátěží prohne a čislo označující jeho Spine bude tedy větší. Šíp s označením Spine .500 se pod zátěží prohnul o 1/2". 

Šíp z označením 300 je tedy tvrdší a má tedy větší Spine než šíp z označením 400 (který se prohnul více a má tudíž menší Spine)

Jak vybrat správný Spine pro váš luk ?

Z výše uvedeného textu by mělo být zřejmé, že pro svoji konfiguraci potřebujete vybrat šíp se správným Spine. Pro tento účel mají výrobci šípů tabulky, které vám pomohou správně vybrat. My si takový výběr ukážeme na tabulce firmy Easton, což je největší výrobce šípů.  Pracujeme pochopitelně s tabulkou loveckých šípů Pro sportovní střelbu existuje jiná tabulka, nicméně princip je stejný.

Celou tabulku pro výběr loveckých šípů firmy Easton najdete ve formátu PDF zde

 Pro získání výsledku budeme potřebovat znát několik vstupních údajů 

 • Typ luku - zda jde o kladkový nebo klasický luk - budeme předpokládat, že máme moderní kladkový luk
 • Draw Weight - síla luku - náš luk má 65lbs a je to Bear Motive 6.
 • Tvar a agresivita použitých kladek - máme moderní silný luk, tudíž považujeme jeho kladky za agresivní
 • Délku použitého šípu - délka šípu, která nám vyhovuje je 29" a použitý hrot - používáme 100gr hrot
 • Typ vypouštění šípu - zda střílíte prsty nebo pomocí release. My používáme pochopitelně release.

Tak a vzhůru do tabulky :

 • Oblast označená číslem 1 se věnuje určení správné délky šípu. Najdete zde kromě jiného dva obrázky - jeden starší luk bez dostatečného "prohnutí" riseru a druhý nový luk s moderním prohnutým riserem a doporučení jaká délka šípu by měla být. My svoji délku šípu už známe (29") takže tuto část můžeme přeskočit.

Upozornění - tabulka od firmy Easton v této části obsahuje občas chybu - obrázky jsou přehozené !!! Úmyslně píšu "občas", protože na Internetu najdete tuto tabulku jak ve správné tak i chybné podobě. 

 • Oblast označená jako 2.Determining Actual Peak Bow Weight - Compound Bows slouží k výpočtu aktuální síly luku. My sice víme, že náš luk má DW 65lbs, ale budeme muset možná ještě připočítat nějaké hodnoty v závislosti na naší konfiguraci.

Takže základem je náš luk s DW = 65.
Pokud bychom použili hrot těžší než 100gr museli bychom připočíst za každých 25gr nad tento limit 3lbs. My máme hrot=100gr, takže nic pro nás.
Pokud má náš luk Brace Height menší než 6 1/2" musíme přidat 5lbs. Náš luk Motive 6 má BH=6", takže se nás tato změna týká - přidáme 5lbs (zatím 65+5)
Pokud bychom nepoužívali release ale stříleli prsty museli bychom připočíst 5lbs - nás se to netýká
Pokud bychom používali Overdraw museli bychom připočítat další hodnoty - my nic takového nepoužíváme a asi ani používat nebudeme, takže se nás to netýká

Po všech výše uvedených úpravách nám aktuální síla našeho luku vyšla na 65 + 5 = 70lbs.

 • Oblast označená jako 3 se nás netýká

 • V horní části tabulky si nyní najděte část Compound Bow - Release Aid. Ta obsahuje dvě části - levá je určená pro luky s kladkami označovanými jako Medium. Pravá část je určená pro luky, které používají buď Single Cam system nebo mají dvě kladky agresivního HARD tvaru. Náš Motive 6 má dvě kladky a můžeme je označit za Hard. Budeme tedy používat pravou část.

Nyní je třeba v dané části najít odpovídající váhu použitého hrotu. My máme hrot 100gr, takže to bude 2 sloupec

 • Po něm se vydáme dolů, až najdeme rozsah, do kterého spadá námi spočtená Aktuaální síla v lbs - v našem případě je to 8 řádek a rozsah 67-72lbs.
 • V tomto řádku se vydejte doprava až do části označené jako Correct Hunting Arrow Length a hledejte odpovídající délku šípu. Náš šíp má 29" takže výsledkem našeho hledání je písmeno "J"
 • Nyní si o kousek níž najděte okénko označené jako Group J a máte zde vypsané všechny typy šípů i s odpovídajícím Spine, přesně pro váš luk.

groupj

 

Jen pro základní orientaci si vysvětleme co který údaj znamená :

 • 1.sloupec - je označení Spine jaké pro daný šíp používá výrobce - pro karbonové a kompozitní šípy je to u firmy Easton většinou číslo, které odpovídá přímo spinu - tuhosti. Pouze pro čistě aluminiové šípy používá Easton jiné označení - 2512, 2315 atd ...
 • 2.sloupec je přímo tuhost - Spine šípu. Všimněte si, že všechny možnost v okénku J se pohybují kolem čísla .340 - to je také vhodný spine šípu pro naši konfiguraci
 • 3.sloupec udává model šípu - např GG je šíp pojmenovaný GameGetter, FMJ je šíp Full Metal Jacket atd .. jednotlivé modely šípů najdete v katalogu
 • 4 a 5 sloupec - je váha shaftu na 1" a váha shaftu pro 29"

 

Tak a máme hotovo. My si pro náš luk chceme koupit šípy Easton FMJ, takže teď už víme, že správný Spine pro náši konfiguraci je 340. Teď už stačí jen šípy objednat a těšit se.

Na závěr snad jen několik poznámek:

 • mějte na paměti, že správný Spine šípu závisí na jeho délce. Takže pokud jste se rozhodli např. razantně změnit zkrátit délku šípu, prověřte si v tabulce, zda vaše šípy budou po této úprávě stále vhodné.
 • pamatujte si, že správý Spine šípu závisí na hmotnosti hrotu. Pokud se rozhodnete změnit váhu používaných hrotů, opět si v tabulce překontrolujte, zda vaše šípy budou této změně vyhovovat
 • pokud se v tabulce ocitnete někde "na hranici" - tedy mezi dvěma hodnotami Spine, pak volte tužší šíp - menší číslo Spine. Tužší je vždy lepší, obzvláště pokud střílíte pomocí release
 • uvědomte si, že tabulka Easton, stejně jako tabulky jiných výrobců představují oproti realitě značné zjednodušení. Nemohou prostě zahrnout všechny faktory. Např můžete mít vedle sebe dva luky - oba jsou stejné - síla, typ kladek, ale jeden má IBO rychlost 310 a druhý 340. Je jasné, že ten druhý generuje mnohem více energie a při výstřelu zatěžuje šíp mnohem více. Přesto oba tyto luky zpracovává tabulka naprosto stejně. Což asi není úplně optimální. 

Pokud byste chtěli jít opravdu do detailů, pak vám nezbude než "obyčejné" tabulky opustit a začít používat k tomu určené programy. Ty obsahují databázi všech luků, šípů, příslušenství a jsou schopny při výpočtu Spine šípu do kalkulace zahrnout skoro vše - i takové detaily jako jsou rozdíly mezi různými typy Nocků, křidélek - fletching, vložek atd ... Je nesmírně zajímavé si s programem hrát - měnit nejrůznější parametry a sledovat jak se mění dynamický Spine a jak moc vyhovuje vaší konfiguraci. Nicméně, tyto programy už jsou placené. Nestojí moc - kolem 50 USD a pokud by vás skutečně zajímaly koukněte např na stránky http://www.pinwheelsoftware.com

Nicméně, i pokud zůstanete u "obyčejné" tabulky a budete jí umět správně používat, neuděláte ve svém výběru nijak zásadní chybu. Naopak, mohu vám už teď poblahopřát. Už teď o výběru šípu víte víc, než cca polovina obyčejných lovců např. z USA: Nevěřili byste, jak časté jsou dotazy typu "Help me to find proper spine .. " na diskuzních fórech - tedy kolik lidí není schopno zvládnout ani tak triviální věc jako pomocí tabulky vybrat šíp.

 • Pokud jste opravdoví milovníci detailů, pak by vás mohlo zajímat, že Spine není u šípu úplně konstatní - stejný. Pokud budete při měření SPine šíp pomalu otáčet, zjistíte, že se naměřené hodnoty mohou a  pravděpodobně budou trošku lišit. Je to způsobeno technologií výroby šípu. Ten má někde uvnitř svého kruhového pruřezu "spoj" - místo, kde se materiál stěn spojuje. Toto místo má Spine o něco jiný než např na druhé straně. Rozdíly jsou ale pro normálního smrtelníka nepodstatné. NIcméně můžete se občas setkat, především na diskuzních fórech, s vášnivou diskuzí jak určit nejtužší stranu šípu a jak potom šíp správně olepit. Mohu říct jen toto - až budete střílet tak dobře, že budete muset podobné detaily brát v úvahu, budu vám strašně závidět :-)

Tak to by o Spine šípu mohlo být snad vše .... teď zvesela pokračujeme na další kapitolu ...

H.


disbut2