Menu

Pokud na svém luku stále "bojujete" s náklonem kladek, se všemi jeho negativními projevy, pak bych vám rád představil další způsob, jak tento problém vyřešit - tzv. "Cam Shimming" ...


Ohledně náklonu kladek a ladění luku jsme tady už něco napsali. A určitě ještě hodně napíšeme. Protože toto téma není rozhodně uzavřené. Neustále se objevují nové informace, nové postupy, nové techniky. A člověk se neustále učí. Úplně stejně tomu bylo v případě níže popsané techniky ladění náklonu kladek, označované jako Cam Shimming, což lze neuměle přeložit jako "podložkování kladek".

Na úvod je asi dobré říct následující :

Za prvé - níže popsaná technika už asi nepatří do oblasti typu "zvládne úplně každý". Soudný začátečník po přečtení pár řádků textu zavře oči a uteče (tedy doufám). Protože tohle není věc, do které by se měl bezhlavě pustit každý. Už proto, že bezpodmínečně vyžaduje odpovídající servisní vybavení. Minimálně kvalitní a spolehlivý bowpress. Dále odpovídající sadu náhradních podložek (víc se dozvíte níže) a v neposlední řadě také jisté obecné znalosti ohledně servisu luku.

Vyžaduje jisté zkušenosti a schopnosti posouzení celé situace – problému, který luk má a určení jakým způsobem se má/může řešit. Pokud si nejste jistí tím, co děláte (kde je problém, co chcete spravit a jak), pak se do níže popsané techniky zatím raději nepouštějte. Najděte si zkušenějšího kolegu se kterým (minimálně) vaše myšlenky a plány konzultujte.

Na druhou stranu, abych vás neděsil zbytečně moc – není to žádná kvantová fyzika. Pro zkušenějšího bowhuntera se základními dovednostmi a vybavením to bude (po pochopení "vo co go") vcelku jednoduchá věc.

 

Za druhé – já sám se bych se měl asi omluvit, protože jsem ještě nedávno (konkrétně v článku Náklon kladek a co s ním) techniku "shimmingu" označil za "Harakiri", do kterého bych se nikdy nepouštěl. Ne nadarmo se říká "Nikdy neříkej nikdy", ale v té době jsem si to prostě myslel. Náhoda či osud tomu chtěly, že poměrně v krátké době jsem objevil informace, které mi doplnily vzdělání. Jeden prostě nikdy neví vše. A myslím, že není hanba to přiznat.

 

Za třetí – níže popsaná technika není ani revoluční ani "samospasitelná". Jakože odteď pouze takto a vše ostatní je zastaralé a špatně. Ani náhodou – pokud to pojmete úplně správně, měl by to být pouze další střípek do mozaiky vašich znalostí a měli byste ho používat společně se všemi ostatními.

To ale znamená, že ty ostatní informace bude mít – že je budete znát. Měli byste mít přečtené, nastudované a pochopené minimálně tyto články :

 

Prostě měli byste vědět co je náklon kladek, jak vzniká, co má za následky a jak ho poznáte. Vědět co je Yoke, k čemu se používá a jak se s ním pracuje. Mělo by vám být jasné, co je to Bareshaft tuning a co může být příčinou, že šípy létají sem a bareshafty jinam a jak tohle "nadělení" napravit, atd ... V tomto článku už se tedy nebudu zabývat těmito "základy". Předpokládám, že čtenář je zná ... 


 

Co je to vlastně "shimming" kladek

 
Začneme obecně - tato technika je prostě další možností, jak na vašem luku vyřešit nepříjemný jev, kterým je špatný "nock travel".

 

Nock travel – tímto anglickým termínem (na vhodný český ekvivalent jsem zatím nepřišel) se označuje "cesta" tětivy při výstřelu. Přesněji místa, kde je na tětivě založený končík šípu (ang. "nock"). Cílem vyladěného luku je pochopitelně optimální Nock travel.

Pokud bude šíp založený moc vysoko nebo moc nízko, je to špatně, protože šíp bude při výstřelu tlačený nejen dopředu (což chceme), ale také dolů nebo nahoru (což je nežádoucí). V takovém případě je chybný "nock travel" ve vertikální rovině (ve směru nahoru/dolů) a řešením je zakládat šíp jinde - níže nebo výše, případně upravit výšku restu - zakládky šípu. To jen na připomenutí, ale vertikální chyby nock travelu nás v tomto článku nezajímají

Nás zajímá chybný "nock travel" v horizontální rovině, kdy tětiva při výstřelu nepřichází v rovině přímo za šípem, ale také zboku. Tlačí tak šíp dopředu (což je OK), ale současně ho tlačí i bokem (což nechceme, protože je to špatně). Šíp pak neodlétá čistě dopředu a výsledkem je nečistý let šípu a stranové chyby.

 

Pro úplnost si shrňme, jaké příčiny mohou být za chybným "nock travelem" v horizontální rovině:

 • Chyby v technice střelce – nátah a kotvení jde úplně mimo správnou rovinu, nebo při výstřelu (release) dochází ke stržení. V tuto chvíli neřešíme, neboť to není předmětem tohoto článku.

 • Hrubé nedokonalosti luku – rameno luku prostě nepracuje jako jeden celek. "Solidní" rameno (z jednoho kusu) může být např. zkroucené. U dělených ramen může být každá polovina jinak silná – to jsou problémy, které asi nevyřešíme – to je na spíš na reklamaci u výrobce. 

 • Nejčastějším důvodem je ale to, že rameno luku, a v něm uložená kladka, nejsou vodorovné s tětivou, ale jsou vůči ní "našišato". Ano, hádáte správně, to je onen zmíněný náklon kladek, anglicky "Cam Lean", o kterém se psalo už v článku "Náklon kladek a co s ním"

 

A právě tuto chybu, tuto nedokonalost, můžeme řešit laděním (tuningem) luku. Až doposud bylo jediným známým (přesněji zde popsaným) způsobem opravy náklonu kladky pomocí Yoke – twistováním jednotlivých pramenů rozdvojeného konce Buss kabelu. Tato technika funguje, používá se a je vcelku snadno pochopitelná.

Jenže Yoke tuning také nedokáže vyřešit vše, neboť narazíte na situace, kdy prostě nefunguje dostatečně, nebo jej vůbec nelze použít. Například :

 • Už prakticky není možné přidávat a/nebo ubírat otáčky na pramenech Yoke. Už jste dosáhli maxima (nebo naopak minima) a stále to nestačí – kladka stále není tak rovná, jak potřebujete/chcete. 

 • U problematické kladky není Yoke k dispozici. U kladkových systému Cam½ (Hybrid) má Yoke jen horní kladka. Pokud je nakřivo spodní, nemáte k dispozici Yoke, se kterým byste mohli pracovat.

 • Float YokeJinou "zradou" mohou být tzv. "plovoucí" Yoke (floating Yoke), kdy sice na luku Buss cable máte, ale Yoke je proveden v podobě malého kulatého kroužku, po které volně klouže propojení na konce ramen (viz obrázek vpravo). U této konstrukce už z jejího principu prostě nedokážete ovládat pouze jednu polovinu ramene, ale na jakékoliv úpravy budou reagovat obě dvě společně. 

  Jistou možností je Floating Yoke změnit na fixní (což řada majitelů podobného výmyslu také dělá). Přivážete průběžné konce Yoke napevno ke kroužku tak, aby nemohly prokluzovat a tím získáte pevný Yoke, který lze ladit běžným způsobem.

 • A poslední možností je populární kladkový systém Binary, který nemá Yoke ani na jedné kladce. A přesto docela často "trpí" náklonem kladek, který je potřeba vyřešit.

 

Právě v případech, když nelze použít ladění pomocí Yoke, nastupuje již zmíněný "Shimming" kladek . Ten je založený na principu stranového posunu celé kladky na její ose – posunu doleva nebo doprava, pomocí podložek. Když se zblízka podíváte na konec ramene svého luku, tam kde je uložená kladka, zjistíte že to vypadá asi nějak takto :

 

t MyBowCam  Scheme 
Vlevo fotka horního ramene a kladky luku Bear Motive 6. Vpravo zjednodušené schéma ..  

 

Nás zajímají ony "šedé" podložky. Při pozorném pohledu pravděpodobně zjistíte, že podložky na obou stranách nejsou úplně stejné. Že je jedna tlustší a druhá tenčí. Případně, že na jedné straně je podložka jedna a na druhé jsou třeba dvě. Podstatné je, že tyto podložky vymezují místo, kde kladka je. A důležité je vědět, že toto místo není "vytesáno v kameni". Což znamená, že ho můžeme změnit. Třeba tím, že podložky navzájem přehodíme. Tím, že širší dáme "odsud tam" a tu tenčí "odtamtud sem" změníme pozici kladky na ose. Kladka se najednou posune bokem - bude víc vlevo nebo naopak vpravo.

A právě proto, že pracujeme s podložkami (anglicky "shims") se tato technika nazývá jako "shimming" – což snad lze přeložit jako "podložkování".

 

Princip "shimmingu"


Pokud se ještě jednou podíváte na předchozí obrázek (schéma), zjistíte, že kladka je pěkně rovně a tětiva z ní by vycházela pěkně ve správném směru. Není tu žádný náklon kladky, který by tětivu odváděl bokem. Pokud na svém luku vidíte něco podobného, pak blahopřeji – u vás doma je vše OK a vy nemáte co řešit. Dejte si pivo a hlavně .. neopravujte nic, co funguje :-)

Jenže ne vždy je všechno tak, jak má být. Podívejme se na další obrázek.

BottomCamLean 
PROBLÉM - spodní kladka je nakloněná 

 

Řekněme, že se bavíme o spodní kladce a koukáme na ní zezadu - z pohledu střelce. Bez větších diskuzí se shodneme, že tato kladka "trpí náklonem". Tětiva na takové kladce rozhodně nepůjde po správné trase. Jednak bude také do jisté míry odkloněná doprava a kromě toho také nepůjde zcela ideálně ve drážce, která je pro ni v kladce určená. Kromě zvýšeného nebezpečí strhnutí z kladky při nátahu se zde budeme dozajista bavit o špatném "nock travelu" .

Nejprve je ale nutné domluvit se na terminologii tak, abychom si navzájem rozuměli. Je ona kladka nakloněná doprava nebo doleva ? Ono je to jedno, jde pouze o to, abychom si jasně definovali co a jak nazýváme a říkali to pořád stejně :-) Já budu takový náklon nazývat "doprava". Zajímá mě, kam se odklání kladka "dovnitř" do luku .. kam jí odklání kabely luku. V našem případě je to doprava. Takže v případě našeho obrázku (výše) je "spodní kladka nakloněná doprava". Howgh.

Věřím, že je to pochopitelné. Nicméně pro jistotu obrázek se všemi možnostmi (opakuji – je to zezadu, z pohledu střelce)

 

TopCamLeft  TopCamRight 
BotCamLeft  BotCamRight 

 

OK, máme náklon kladky a chceme ho opravit. Už víme, že pokud je rameno u problémové kladky vybaveno Yokem, můžeme zkracováním/povolováním jednotlivých pramenů měnit zkrut ramene a náklon kladky korigovat.

Jenže my Yoke nemáme, nebo s ním pracovat nechceme/nemůžeme. Můžeme ale využít podložek. Podívejte se znovu na obrázek "PROBLÉM..."  jak je skloněná spodní kladka – je skloněná doprava. A nám by pomohlo, pokud bychom celou kladku na ose posunuli vpravo.

Ostatně toto je důvod, proč jsem nastavil terminologii tak jak je .. protože teď si stačí pamatovat pravidlo " KAM je skloněná kladka, TAM je třeba ji posunout". Když je skloněná "DOPRAVA", tak posouváme "DOPRAVA"...

Takový posun pochopitelně můžeme provést a taky provedeme. Luk do bowpressu, zmáčknout, sundat tětivu a lanka z kladky, sundat pojistné "ségrovky", opatrně vytáhnout osu a podložky (pokud možno nic nepoztrácet) a znovu sestavit tak, aby vlevo byly širší podložky a vpravo užší. Zacvaknout ségrovky, navléct tětivu a lanka zpět na své místo, povolit press a zkontrolovat na výsledek, který měl nyní vypadat nějak takto

 

BottomCamLean  BottomCamOK 
Vlevo - problematická spodní kladka ještě jednou - náklon doprava je zřejmý. Vpravo tatáž kladka opravená pomocí "Shimmingu". Přehozením podložek se posunula vpravo a náklon se zmenšil

 

Je vidět, že posun spodní kladky doprava zafungoval. Kladka se teď nachází mnohem blíže rovině, ve které pracují lanka a tětiva a nemusí se tolik (nebo vůbec) naklánět.

Pochopitelně v reálném světě se nám asi nepovede správná úprava hned napoprvé. Možná zjistíme, že je potřeba posunout ještě dál, nebo naopak, že už jsme to přehnali a je třeba "cuknout" kousek zpátky. Vyladit to dokonale bude určitě "drbačka" na delší dobu, ale to asi nevadí. Vyladěný luk se srovnanými kladkami a s perfektním "nock travelem" za to úsilí stojí.

 

Ale co je důležité  - máme k dispozici další nástroj – další techniku, kterou můžeme použít. Můžeme se rozhodnout, která technika je pro nás v danou chvíli výhodější. Pokud upravujeme horní kladku a máme k dispozici Yoke, můžeme použít obě techniky. Na "hrubý" náklon třeba použijeme "shimming" a jemným kroucením Yoke doladíme zbytek. Yoke tak nebude tak "brutálně" nevyrovnaný, jako když pracujeme pouze s ním (jeden pramen nakroucený nadoraz, zatímco druhý je téměř rovný - bez twistů).

Oproti Yoke ladění má Shimming také jednu drobnou výhodu - pokud se spoléháte výhradně na Yoke a vyměníte tětivu (a lanka) na luku za novou sadu, budete muset znovu provést všechno to kroucení Yoke, abyste znovu srovnali kladku jak potřeba. Zatímco pokud posunete celou kladku, ta pochopitelně zůstává na místě i pro novou tětivu (a lanka) a možná nebude potřeba toliko ladění .. 

 

Podložky, podložky a podložky ...

Pozornějším čtenářům už asi došlo, že pro opravdu efektivní použití shimmingu jsou potřeba podložky. Pochopitelně, nějaké jsou na luku od výrobce, ale ty bohužel nemusí vždy stačit nebo vyhovovat.

 • Mohou být na obou stranách stejné, což nám moc nepomůže.

 • Anebo mohou být sice rozdílné velikosti, ale jejich přehozením nedostaneme optimální výsledek. Jedna je buď moc malá nebo druhá moc velká ... prostě ať přehazujete, jak přehazujete tak to není ono. Prostě s tím, co máme na luku si (většinou) nevystačíme.


Pro opravdu efetivní použití této techniky to chce mít k dispozici sadu podložek různých velikostí tak, abyste si vždy mohli vybrat (nebo sestavit) potřebný rozměr pokud možno co nejpřesněji.


Přiznám se, že jsem tentokrát (výjimečně) nezkusil svůj oblíbený Bauhaus a nešel pátrat, zda bych tam nenašel něco užitečného :-) Protože rozměry, o kterých se bavíme, asi v oddělení "běžných podložek" mít nebudou. Ani tolerance, se kterou jsou obyčejné podložky vyrobeny, a ani použitý materiál, nebudou asi to "pravé ořechové".

V tomto případě jsem prostě sáhnul po "profi" řešení. Na diskuzním fóru ArcheryTalk jsem objevil člověka, který prodává kompletní sadu podložek určenou právě pro "shimming". Správné rozměry, vysoká přesnost, kvalitní materiál. To vše za vcelku rozumné peníze. Za mě osobně nebylo co řešit.

Jen pro úplnost dodávám obsah sady, která byla k dispozici a prodávala se v době psaní tohoto článku: .010" .020" .032" .040" .062" .080" .093" .125" .187" + dvě sady "ségrovek" lišících se velikostí  (ono se to může časem trochu měnit, ale to asi není tak podstatné)

V případě potřeby můžete pochopitelně jednotlivé podložky kombinovat a tak získat téměř libovolný potřebný rozměr.

 

ShimSet
Na fotce je sada podložek - v době, kdy její součástí ještě nebyl rozměr 0.010", který už je dnes její součástí.

 

Momentálně jsou dostupné dvě sady, které se liší pouze počtem jednotlivých podložek v balení a troufnu si říct, že malá (small za 50 USD / 60 USD včetně poštovného do Evropy) bohatě, ale bohatě stačí pro domácí potřeby a to na dlouhou dobu. Velkou sadu snad využije jen profi servis, který má zakázky na desítky luků týdně.

 

Dokonalé nemusí být nutně nejlepší


Na tomto místě se patří uvést jedno vcelku důležité upozornění - použiju dva odstavce z již několikrát zmíněného článku o Náklonu kladek (zde odkaz na konkrétní pasáž) :

"... Předtím, než se vrhnete na svůj luk a strávíte laděním náklonu kladek zbytek života :-) byste si ale měli uvědomit jeden zásadní fakt.
Vaším cílem je přesně střílející luk a ne dokonale srovnaná kladka. Kladka s nulový náklonem vám bude „naprd", pokud luk bude střílet jinam, než kam má. 

Pokud se vám to zdá nelogické, vězte že mě to přišlo kdysi nelogické taky. Vždyť přece, pokud budou kladky dokonale srovnané, tětiva a šíp budou „chodit" po optimální dráze a luk by měl střílet „jako víno". Ano, to je teorie a zní naprosto logicky – souhlasím, ale realita je, jak už to bývá, trošku odlišná ..."

Ve zkratce jde o toto: my vždy měříme a opravujeme náklon kladky v nějaké stavu. Většinou (protože je to nejpohodlnější) se tak děje na luku v klidovém stavu. Jenže, jakmile začnete luk natahovat, začne se současně dít spousta věcí ... kladky se otáčí, lanka se dávají do pohybu .. začnou se měnit síly, které na jednotlivé části luku působí. Začne pracovat Cable Guard - posouvá se, nebo se otáčí, případně se začne ohýbat. Tohle vše může (ale také nemusí) vést k tomu, že dosud dokonale rovné kladky se mohou začít naklánět. Úplně jinak to může vypadat v klidu, úplně jinak při plném nátahu a úplně jinak během nátahu samotného. Víceméně totéž, co se děje při nátahu, se bude dít i při výstřelu.

Je téměř nemožné odladit každý milimetr nátahu. Pro nás je mnohem výhodnější hodnotit pracující luk jako celek. Ano, stav kladek v klidovém stavu o lecčems napoví. Stejně tak v naplno nataženém stavu. Ale finální zhodnocení by mělo být (alespoň já se domnívám) na základě střelby. A střelba šípů bez křidélek - tzv. Bareshaft tuning je pro toto posouzení asi nejlepší (byť možná ne ideální) cesta.

To vše je pomerně detailně popsáno v obou článcích, které jsem doporučoval už na začátku. Věnujte jim patřičnou pozornost a ušetříte si spoustu času a energie, nervů a zklamání ...

 

 

Na závěr snad ještě pár užitečných odkazů. Určitě zde nejsou všechny, ale do začátku se mohou hodit tyto:

 


Pěkné instruktážní video o použití Shimmingu na luku Obsession (jde o Binary System, který nemá žádné Yoke, takže toto je jediný způsob jak řešit náklon kladek). Navíc v návaznosti na jinou techniku ladění - tzv. Paper Tuning. Najdete zde info kam posunout kladku podle toho jakou stopu zanechává šíp po průstřelu papírem.

 

Další video, zabývající se náklonem kladek obecně – "shimming" je tam zmíněn jako jedna z možností. POZOR – ve videu se pro náklon kladek používá opačná terminologie, než jsme si v článku zavedli/používali my (ať vás to nesplete)

 

Doufám, že vám tento článek bude užitečný. Případná a diskuze a vaše názory či zkušenosti jsou vítány.

‪H.


disbut2