Menu

Moderní kladkový luk je bezesporu zbraň. Alespoň z našeho loveckého pohledu. Mnohem důležitější ale je, že se jedná o zbraň i z pohledu zákona. Z této skutečnosti  vyplývá několik zásadních faktů, které je dobré znát.


Důležitá informace
- předesílám, že nejsem právník. Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí jsem vybral ty zákony, o kterých se domnívám, že se majitelů kladkových luků týkají. Současně jsem si dovolil z těchto zákonů vyvodit závěry, které mi přišly logické a které by byly použitelné pro běžnou praxi. Nicméně přiznávám možnost, že se, především pak ve výkladu zákonů, mýlím nebo jsem nepřesný či neúplný.

Prosím, pokud zjistíte, že :

 • zde chybí důležitá informace, která se týká legislativy ohledně luků 
 • nebo máte na výklad zákona jiný, opodstatněný, názor
 • nebo máte dokonce právnické vzdělání a považujete celý tento článek za blbost :-)


pak, velmi ocením váš komentář a článek rád doplním či opravím. Můžeme také využít diskuzi, která je k dispozici pod článkem. 

 

Zákon .vs. luk poprvé ...

paraV tuto chvíli, je pro nás nejdůležitějším zdrojem informací Zákon o zbraních, předpis č. 119-2002 Sb.

Ještě, než se pustíme do luků, začněme s obecnými, ale velmi důležitými termíny DRŽET a NOSIT. Pokud jste držiteli zbrojního průkazu, pak asi dobře víte o co jde, a klidně následující část přeskočte. Pokud se s nimi setkáváte poprvé, pak vězte, že vypadají podobně, ale z pohledu zákona jde o dva naprosto odlišné termíny s velmi odlišným významem !

HLAVA I – ÚVODNÍ USTANOVENÍ § 2 - Vymezení některých pojmů říká, kromě jiného, toto:

(2) Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) držením zbraně nebo střeliva mít

1. zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí,

2. zbraň nenabitou náboji v zásobníku, nábojové schránce, nábojové komoře hlavně nebo nábojových komorách válce revolveru a uloženou v uzavřeném obalu za účelem jejího přemístění z místa na místo,

b) nošením zbraně nebo střeliva mít zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů uvedených v písmenu a),

 

Stručně a zjednodušeně přeloženo do „lidštiny“ : 

 •  pokud máte zbraň uloženu doma (v souladu s uvedenými podmínkami), pak ji pouze Držíte.  a nebo ...
 • pokud zbraň přemísťujete nenabitou a v obalu z místa na místo (např. z domu na střelnici) pak jí pouze Držíte.

 • cokoliv jiného – zbraň Nosíte !


Jen tak pro zajímavost - z výše uvedeného mi vychází následující (extrémní) případy :

 • Pokud bydlíte u manželčiných rodičů, máte zbraň uloženu ve skříni doma(ale nemáte písemný souhlas tchána), pak zbraň nedržíte, ale Nosíte.
 • Pokud zbraň převážíte z místa na místo (máte ji zabalenou v dece), ale není v uzavřeném obalu, pak ji Nosíte, i když jste si až dosud mysleli, že ji držíte.
 • Zákon navíc neřeší, co je to „uzavřený“ obal .. zda stačí knoflíky, nebo zip, a když zip tak zda PVC nebo kovový, zda musí být obal neprůhledný nebo zda může být třeba z průhledného plastu atd .. atd ...  

  Nechci se v tom dál patlat, jde mi je o to abyste pochopili, jak tenká je někdy linie mezi dodržením zákona a jeho porušením. Nicméně, nejsme zde, abychom vymýšleli blbosti .. vraťme se k tématu.

 

Pokud zbraň nosíte (tedy máte ji u sebe, bez obalu a třeba nabitou) je potřeba zdůraznit nutnost SKRYTÉHO nošení. Tzn. za předpokladu, že dodržíte další podmínky stanovené zákonem, můžete mít u sebe nabitou pistoli, určenou pro osobní ochranu, ale musíte být skrytá. Třeba oděvem. Nemůžete prostě vyrazit mezi lidi a mít „Colty proklatě nízko u pasu“ ... nebo snad můžete, ale pak jedině v případě, že máte hodně dlouhý kabát, aby je spolehlivě ukryl. U luku je toto skryté nošení pochopitelně značně komplikované díky jeho velikosti. Takže pokud luk Nosíte, troufnu si tvrdit, že ho ponesete viditelně.

 

NIcméně vraťme se zpět k tomu co nás zajímá nejvíc. A to je luk. Stejný zákon, o kousek níž, hovoří takto :

HLAVA II – KATEGORIE ZBRANÍ A STŘELIVA kde v  § 7 je uvedeno:

Zbraněmi kategorie D jsou

a) historické zbraně,

b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,

c) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,

d) plynové zbraně na vzduchovou kartuš,

e) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,

f) expanzní zbraně a expanzní přístroje,

g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N

h) znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,

i) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,

j) neaktivní střelivo a munice a

k) zbraně neuvedené v kategoriích A až C.

 

Ano, tušíte správně - bod G) je ten, který nás zajímá. Z něj vyplývá, že rozhoduje napínací síla luku. Určujícím limitem je hodnota 15O N, což  odpovídá 15 kg, což je bratru 33 lbs.

Zde na serveru bowhunter.cz se věnujeme výhradně loveckým lukům. Řekněme, že luk, aby vůbec mohl být za lovecký považován, by měl mít alespoň 40lbs. Takže, pokud se bavíme o loveckých lucích, je z výše uvedeného naprosto zřejmé, že:

Z POHLEDU ZÁKONA JE LUK JEDNOZNAČNĚ POVAŽOVÁN ZA ZBRAŇ !

 

Zákon pochopitelně nečiní žádný rozdíl mezi kladkovým a klasickým lukem. Na konstrukci nezáleží. Jde výhradně o napínací sílu. Slabší luky (než 150N) nejsou z pohledu zákona vůbec brány v úvahu. Nás nezajímají také, takže je na tomto místě opustíme.

Z prostého faktu, že luk je zbraň, ale bohužel vyplývá, že náš, až dosud naprosto  bezstarostný, život, začíná být do jisté míry komplikován dalšími omezeními, které ze zákona vychází.

 

Další důležitou částí zákona je   HLAVA III - NABÝVÁNÍ VLASTNICTVÍ, DRŽENÍ A NOŠENÍ ZBRANĚ A STŘELIVA  a to konkrétně  § 15

(1) Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.

(2) Ze zbraně uvedené v § 7 písm. a) nebo b) lze střílet jen na střelnici, s výjimkou divadelních představení, rekonstrukcí historických bitev a jiných kulturních akcí, při nichž se ze zbraní nevystřelují střely; tato zbraň musí být označena platnou zkušební značkou podle zvláštního právního předpisu.3)

(3) Střelba ze zbraně uvedené v § 7 písm. c) až g) nebo ze zbraně uvedené v § 7 písm. k) je zakázána na místě, kde by mohl být ohrožen život nebo zdraví osoby nebo způsobena škoda na majetku.

(4) Držitel zbraně kategorie D je povinen zbraň a střelivo do ní zabezpečit proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.

(5) Držitel zbraně kategorie D nesmí

 a) zbraň nosit viditelně na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném,

 b) zbraň nosit nebo s ní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném jakkoliv manipulovat, pokud je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů, návykových látek,11) léků nebo v důsledku nemoci,

c) přechovávat větší množství bezdýmného nebo černého loveckého prachu než 3 kilogramy a více než 1 000 zápalek; zápalky musí být uloženy odděleně v samostatné schránce.

 

Vypadá to jednoduše, ale nemusí být. Je bohužel už smutnou tradicí, že naše zákony by nedokázal do jasně pochopitelné podoby přeložit ani elitní tým zkušených řeckých kněží, kteří jinak hravě zvládli i „Pythii Delfskou“. Natož běžný smrtelník.

Zákon je občas definován tak vágně, že jej lze vyložit několika způsoby a proto se můžete na různých místech setkat i s odlišnou interpretací. Pochopitelně, kromě kvality našich zákonodárců, je to také způsobeno tím, že zákon nebyl primárně „stavěn“ pro luky, ale spíše pro střelné zbraně. Takže několik věcí prostě nedává smysl. To nám, jako zákona dbalým občanům, ale situaci nijak neusnadňuje.


Domnívám se, že máme vypsány ty části zákona, které se nás jako majitelů loveckého luku týkají. Zkusme si teď odvodit, co nám z toho vychází. Začneme těmi body, se kterými asi nebude problém :

Luk je zbraň kategorie D, což podle bodu 1) znamená, že

 • Pro jeho nákup musíme být starší 18 let
 • nepotřebujeme zbrojní průkaz
 • nepotřebujeme ani svolení PČR
 • ani po jeho nákupu nemusíme luk nikde registrovat


Fajn, luk už máme. Pokud ho máme doma, pak jej Držíme. S tím není problém. Při držení musí být zbraň nenabitá, takže POZOR na to - ne abyste doma drželi luk napnutý a se založeným šípem :-)

Luk, včetně střeliva (asi šípy) byste měli doma zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho zneužití nebo odcizení.  No .. upřímně pochybuji, že budete pro svůj luk pořizovat extra trezor.  Navíc, jak se říká .. kde není žalobce, nebývá soudce .. pokud vám luk někdo doma ukradne, určitě budete naštvaní, ale nikdo kromě vás o tom neví .. luk není nikde registrován, takže kromě vás nikomu nechybí ....

Bod 5 b) je snad také jasný ... zjednodušeno ... pokud jste ožralí, nemáte mít zbraň ani u sebe, ani s ní manipulovat (ukazovat, natahovat, střílet). Chlast ... slast, říkal KLASIK, ale beze zbraně ..

 

Tady ale končí legrace, přesněji řečeno jasný výklad ...  a začíná „území stínů“ ... pojďme na to postupně :

V bodě 5 a) se píše, že držitel zbraně kategorie D nesmí zbraň NOSIT VIDITELNĚ na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném .... co to vlastně znamená, nebo může znamenat ? Chápu to tak, že: 

 • Se nemůžu s viditelně neseným lukem pohybovat na veřejnosti. Nemůžu se s ním např. procházet po městě (což by mě snad ani nenapadlo). Sice se domnívám, že by to asi veřejnost ani nepohoršilo ani nevyděsilo, což byl v případě střelných zbraní asi smysl tohoto bodu .. Nicméně nesmíme.

 • Nemůžu jej ale ani viditelně nosit na místě veřejnosti přístupném. Tady trošku tápu, jak si to přesně vyložit. Můj výklad je tento – luk nemůžu viditelně nosit i na jiných, než veřejných, místech, pokud má veřejnost na takové místo přístup. Třeba i na soukromém pozemku - např. moje louka o velikosti 10ha, která ale není oplocená, takže tudy lidé běžně prochází - je veřejnosti přístupná.

 • Mohl bych luk nosit SKRYTĚ, ovšem to si tak nějak, na rozdíl např. od pistole, nedovedu představit. Takže to mi moc nepomůže.

 • Pokud by šlo pouze o omezení viditelného nošení, pak mi to nijak nevadí. Kam bych taky s lukem chodil, že? Horší ale je, že z pohledu zákona NOSIT znamená cokoliv kromě DRŽET (což je pouze přenášení v uzavřeném obalu). Tedy do kategorie NOSIT SPADÁ I STŘELBA !


Podle mého výkladu zákona, konkrétně bodu 5a) nemůžu svůj luk vůbec vyndat z uzavřeného obalu, pokud jsem na veřejném místě nebo na jakémkoliv jiném, kam se veřejnost běžně dostane, natož z něj střílet !

Tedy častá praxe - najít si nějaké klidné místo, kam sice skoro nikdo nikdy nechodí, bezpečné místo, které má pěkný protisvah atd, postavit si tam terč a začít trénovat je  asi .... porušení zákona !


Takže kde tedy střílet vlastně můžu ? Nosit viditelně luk, což střílení je, můžu pouze na místech, kde NEMÁ veřejnost přístup. Tedy, cokoliv, co je např. za plotem, by mělo vyhovovat.

Je zde ale další omezení ... podle bodu 3) nesmíte z luku střílet tam, kde byste mohli někoho ohrozit na životě či zdraví či majetku.  Trošku vágní popis, ale budiž. Co s tím?

Střelnice, k tomuto účelu určená a schválená, bude pochopitelně bez problémů. Můžu ale třeba střílet na své zahradě ?  No záleží asi na tom, o jaké zahradě se bavíme. Pokud je vaše zahrada velká, oplocená, umožňuje střelbu tak, aby nedocházelo k ohrožení sousedů, kolemjdoucích atd .. pak asi ano. Pokud ale máte zahradu malou, všude kolem sousedi, ve směru střelby za plotem zahrady vede cesta atd atd... pak asi vaše zahrada tuto podmínku nesplňuje.

 

Výsledek „mé analýzy“ tedy není zrovna veselý. Vychází mi, že s lukem můžu, v souladu se zákonem, střílet :

 • Na střelnici, k tomuto účelu zřízené, schválené a provozované

 • Na oploceném soukromém pozemku, který je dostatečně velký a opuštěný tak, aby nedocházelo k ohrožení lidí, zdraví a majetku. Což asi nebude moc častý případ.

  a to je vše. Dál nic. 

 

Pokud vás tento neradostný výsledek téměř odradil od střelby z luku, nemusíte tak úplně zoufat. To, co je napsáno výše, je tzv. „De jure“ . 

De facto“, tedy praxe, jak už je v našich končinách zvykem, je trošku jiná. Zákony se tu nepřijímají proto, aby se striktně dodržovaly, ale spíše aby se obcházely nebo ignorovaly Ono to, v případě mnoha paskvilů, ani jinak nejde. Navíc, je potřeba ještě jednou zdůraznit, že Zákon o zbraních byl vytvářen především s ohledem na střelné zbraně. Tam řada ustanovení dává docela smysl. Na specifika luku naši zákonodárci pravděpodobně ani nepomysleli.

Takže v běžném životě řada majitelů luku zákon ignoruje (pokud o něm vůbec ví) a trénují střelbu  tam, kde sami uznají za vhodné.  Pokud si najdou místo, kde skutečně nikoho neohrožují ani neprovokují, nikdo si jich nevšímá. A kde není žalobce, nebývá soudce.

Nechci vás navádět k porušování zákona. Je jen na vás, zda s mými vývody souhlasíte nebo ne. A zda se rozhodnete zákon dodržovat „do puntíku“ nebo si ho trošku upravíte. Nicméně bych si dovolil nezávazně poradit toto :

 • Pokud můžete, zvolte pro svůj trénink k tomu účelu určenou střelnici.

 • Pokud se rozhodnete střílet kdekoliv jinde, vyberte si to správné místo. Vyberte ho pečlivě. Vyberte ho především s ohledem na bezpečnost. Za terčem by měl být výrazný protisvah, terén okolo by měl být přehledný, aby odněkud nevyběhl člověk nebo pes. Čím dál od lidí, tím lépe. Čím méně lidí vás uvidí, tím méně lidí vás může udat. Prosté ...

 • Navíc nebudete muset pořád dokola okolojdoucím zvědavcům vysvětlovat cože je to za luk, proč je takový maskovací, k čemu jsou ty kolečka (kladky) na konci, co už jste s ním ulovili, jak je silný a co jsou zač ty šípy, zda by to dokázalo střelit slona nebo jeho tchýni, atd.. atd .. pokud nejste vyslovený exhibicionista, přestalo by vás to za chvíli bavit. Ale prosím, když už se někdo slušně optá, slušně mu odpovězte. Děláte právě reklamu nejen sobě, ale i nám ostatním.

 • Pokud dojde k nejhoršímu a objeví se u vás „orgán“ – Policie ČR nebo Myslivecká stráž (o ní za chvíli) chovejte se slušně. Uvědomte si, že právě porušujete zákon. Vy to víte. Oni možná ne - možná neznají pozici luku v zákoně tak dobře jako vy. Tak se prostě chovejte tak, abyste je nedonutili to zjistit. Nic dobrého z toho pro vás nekouká.

 • Zkuste jim vysvětlit, že zákon dodržujete – s ohledem na požadavek bezpečné střelby a popište jim jak pečlivě jste svoji „střelnici“ vybírali. Klidně jim ukažte obal, ve kterém jste luk přepravovali. Ukažte jim terč a svoje šípy. Vysvětlete, že jsou to cvičné šípy se cvičnými hroty. Že na daném místě rozhodně nejste za účelem lovu, ale za účelem tréninku. Klidně tvrďte, že střílíte terénní lukostřelbu (3D) a potřebujete trénovat venku. Atd ... atd ... A opět platí .. v tuto chvíli nebojujete jen sami za sebe, ale děláte „reklamu“ i všem dalším lukostřelcům, které dotyční pánové v budoucnu potkají.

 

 

Luk .vs. zákon podruhé

manlawVýše zmíněný zákon o zbraních není jediný, se kterým se, při tréninkové střelbě z luku, můžete dostat do konfliktu. Obzvláště v případě, že jste se rozhodli  trénovat „někde venku“ a vaše zvolené ideální místo je v lese, na kraji lesa nebo poblíž lesa.

Málokterý laik si uvědomí, že většina zemědělské půdy, luk a lesů má statut tzv. „Honebních pozemků“.  Na nich je vykonáváno tzv. „Právo myslivosti“.

Při pohybu v tomto prostoru (což je vlastně skoro všude) se dostáváme do sféry vlivu dalšího zákona – tentokrát Zákona č, 449/2001 Sb. o Myslivosti.


Pokud vás to zajímá detailněji - § 2 uvádí seznam výjimek - tzv. „nehonebních pozemků takto :

nehonebními pozemky jsou pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře,1),2) obvod dráhy, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti,

 

Kromě těchto výjimek je VŠE ostatní považováno za pozemky honební ! 

 

S velkým zjednodušením můžeme říct, že zákon o Myslivosti (pochopitelně  kromě jiného), upravuje pravidla pro chov volně žijící zvěře a následně i podmínky pro regulaci stavu této zvěře – tedy pravidla pro lov.  Nebudeme se pochopitelně tímto zákonem zabývat nijak detailně, ale zdůrazníme jen ty části, které se nás mohou týkat

§ 46 - Povolenka k lovu

(1) Kdo loví zvěř, musí mít u sebe lovecký lístek, povolenku k lovu a potvrzení o povinném pojištění; při lovu se zbraní též zbrojní průkaz a průkaz zbraně a při lovu s loveckým dravcem jeho evidenční kartu. Tyto průkazy je povinen ten, kdo loví zvěř, předložit na požádání orgánu policie, orgánu státní správy myslivosti, mysliveckému hospodáři a myslivecké stráži příslušné honitby.

V praxi to znamená, že každý, kdo loví (a to je kdokoliv kdo se na honebním pozemku pohybuje se zbraní), musí mít u sebe hned celou sbírku všelijakých průkazů, dokladů a potvrzení. Myslivci to pochopitelně ví a dodržují. Bez kompletní sady těchto dokladů myslivec doslova „do revíru ani nepáchne“.

Nicméně, teď jste se v revíru ocitli vy. A jste na lovu. Ano, i když vás to ani ve snu nenapadlo, ocitli jste se skutečně na lovu. Alespoň z pohledu zákona. Máte u sebe luk, což je zbraň a nacházíte se na honebním pozemku.

Jste tedy na lovu .. jenže u sebe nemáte potřebné doklady. Skutečnost, že podle vašeho tvrzení střílíte pouze do terče, nic neznamená. Jste na lovu, nemáte potřebné doklady, navíc lovíte zakázanou zbraní – ukázkový „pytlák“ !

Opět platí, kde není žalobce, není soudce. Ale žalobce se může velmi rychle objevit. Kromě již zmíněné PČR jsou to dvě další osoby, které může váš pobyt v lese zajímat. Jsou jimi hospodář sdružení, v jehož honitbě se nacházíte ale hlavně  Myslivecká stráž.  Obě tyto osoby mají statut veřejného činitele a jsou vybaveny řadou práv a povinnosti. Z rozsáhlého seznamu vybírám pouze ty, které mají vztah k nám a našemu luku (pokud vás to zajímá, kompletní popis najdete v příslušných paragrafech Zákona 449/2001 SB. - Zákon o myslivosti)

 

§ 14  Oprávnění myslivecké stráže

 (1) Myslivecká stráž je oprávněna

a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou výzbrojí, předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky k lovu a potvrzení o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného pobytu,

b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích v honitbě dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu o nabytí zvěře,

c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, a neprodleně přivolat orgán Policie České republiky (dále jen "policie"),

d) odejmout osobám uvedeným v písmenech b) a c) střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj, chycenou, ulovenou nebo přepravovanou zvěř, popřípadě i loveckého psa a fretku a vykázat je z honitby; o odnětí věci sepsat úřední záznam a osobě, jíž byla věc odňata, vystavit potvrzení o odnětí věci a odňatou střelnou zbraň nebo zakázanou loveckou výzbroj odevzdat neprodleně orgánu policie; osoby uvedené v písmenech a) až d) jsou povinny výzvám či úkonům v nich uvedeným vyhovět, popřípadě jich uposlechnout,

h) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popřípadě obecní policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky,

i) ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zvláštního právního předpisu,

j) vstupovat na pozemky v honitbě v rozsahu nezbytně nutném k výkonu funkce.

(3) Prohlídka dopravních prostředků a zavazadel podle odstavce 1 nesmí sledovat jiný zájem než zjištění, zda v těchto prostředcích a zavazadlech není neoprávněně nabytá zvěř. § 15 - Povinnosti myslivecké stráže

(1) Myslivecká stráž je při své činnosti povinna

a) prokázat se průkazem myslivecké stráže a nosit služební odznak,

§ 35 – Myslivecký hospodář

(4) Myslivecký hospodář je při své činnosti oprávněn

d) požadovat předložení loveckého lístku a potvrzení o povinném pojištění od osob, které loví v honitbě zvěř; při zjištění neplatnosti loveckého lístku nebo nepředložení potvrzení o povinném pojištění vyzvat lovce, aby honitbu opustil, a případ oznámit orgánu státní správy myslivosti; uvedené osoby jsou povinny předložit požadované doklady, popřípadě honitbu opustit,

(5) Myslivecký hospodář je při své činnosti povinen

a) prokázat se průkazem mysliveckého hospodáře,

 

Nehodlám pitvat všechny možné detaily a vymýšlet teoretické konstrukce, omezím se proto pouze na konstatování následujících faktů :

 • Pokud máte u sebe luk a nacházíte se na honebním pozemku, má Myslivecká stráž  (MS) právo na vás žádat doklady potřebné k lovu (které pochopitelně nemáte) a také doklad/průkaz, prokazující vaši totožnost.

 • MS má právo zadržet vás do příjezdu PČR, má právo vám odebrat zbraň-luk (a sepsat o tom protokol). Luk musí neprodleně předat PČR.

 • Vy jste povinni MS vyhovět a uposlechnout jejich příkazů.

 • Myslivecký Hospodář nemá sice tak silnou pozici a může po vás požadovat doklady nutné k lovu a protože je nemáte, tak vás z honitby vykázat.

Tak co s tím ? Řešením je dokázat, že to celé je pochopitelně nedorozumění. Vy se sice nacházíte na honebním pozemku, máte zbraň (navíc zbraň z pohledu lovu zakázanou), tedy „de jure“ jste na lovu, ale „de facto“ ne – žádnou zvěř přece nelovíte. 

Stále mějte na paměti, že zákon je na JEJICH straně. Vy jste právě porušili Zákon o Myslivosti a tím, že máte na veřejnosti luk mimo obal, také druhý zákon - zákon o ZBRANÍCH. Dva zákony na jedno odpoledne, to je docela výkon, že ? :-) Oni to ale možná ani neví a vy se snažte ať na to nepřijdou.

 

 • Tzn. chovejte se slušně a pokorně a vysvětlujte.
 • Támhle máte terč a pouze trénujete. Nikdy vás ani nenapadlo lukem lovit. Je to pro vás jen a pouze sport. Navíc ten luk, byť je v „camo“ provedení, není vlastně ani lovecký. Je to spíš sportovní luk, že ano ?
 • Navíc máte šípy, které vůbec nejsou lovecké. Jsou to dozajista sportovní speciály a mají navíc terčovou špičku.
 • Vždyť na lov ani nejste oblečení. Doporučuji, abyste své maskovací lovecké oblečení při tréninku ponechali doma ve skříni. Červená bunda při střelbě do terče rozhodně nevadí a vaše tvrzení jen podpoří.
 • Zkrátka a dobře, je ve vašem zájmu dotyčného přesvědčit, že skutečně pouze trénujete. Všechno mu vysvětlete, ukažte, zkuste vzbudit jeho zájem. Je to také lovec a takové věci ho taky zajímají.
 • Prostě pokud nemáte smůlu a nenarazili jste na skutečného idiota, pak se vše v dobré obrátí. Navíc vás už bude znát a napříště vás třeba nechá na pokoji.
 • Pokud to ale idiot skutečně je, může vás zadržet nebo vám může zbraň skutečně odebrat (nebo obojí). Má na to za zákona právo. A vy budete muset své vysvětlení později přednést na PČR. Naštěstí k této situaci dochází pouze zřídka.
 • V každém případě mějte na paměti, že jednáte s „veřejným činitelem“ a pokud svojí argumentací přeženete, může vám vzniknout nový a závažnější problém.

 • Pokud na nějakém místě trénujete častěji, není špatný nápad zajít předem za MH nebo MS a vysvětlit jim, cože to u nich v honitbě „provádíte“. Takovou včasnou informací můžete předejít zbytečnému nedorozumění.

 • Mějte, pro jejich zpočátku negativní postoj, trochu pochopení. Možná to není poprvé, co se s loveckým lukem ve své honitbě setkali. A možná je jejich jediná dosavadní zkušenost silně negativní – pošlá zvěř, zraněná šípy od pytláků není dnes bohužel výjimkou.

 • Pokud možno se úplně vyhněte tomu, že se budete po lese plížit v maskovacím oblečení, pomalovaný obličej, luk v ruce, šípy osazené loveckými hroty, na krku noční vidění atd ... Tohle byste vysvětlovali asi dost těžce.

  Pochopitelně, pokud si něco takového předem s MS a MH domluvíte a oni s tím nebudou mít problém, pak proč ne. Ale bez jejich souhlasu na to ani nemyslete.

 

 

Luk .vs. zákon potřetí

 

paragrNa úplný závěr pár informací o tom, jak v našich končinách s lukem lovit. Žádný trénink, žádný terč. Prostě opravdový lov zvěře.

Podívejme se, co na to říká zákon 449/2001 SB. - Zákon o myslivosti. V § 45 je uvedeno :



(1) Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání.

Zakazuje se  (následuje sáhodlouhý seznam zakázaných způsobů lovu, ale nás zajímá jeden jediný bod)

i) střílet zvěř jinou zbraní než loveckou (dlouhou palnou zbraní kulovou, brokovou nebo kombinovanou, určenou k loveckým účelům)

 

Tak a je vymalováno. Tato jednoduchá věta jednoznačně a zcela vylučuje možnost lovit v ČR pomocí luku.

 

Podle současně platného zákona neexistuje žádný legální způsob jak v ČR lovecký luk použít k lovu zvěře !

 

Pochopitelně je tu ještě možnost nelegálního lovu – tzv. „pytlačení“. K tomu bych dodal pouze několik poznámek :

 • Je to protizákonné. Takové aktivitě se prostě vyhněte. Už proto, že vás může vystavit trestnímu stíhání, ale také z následujících důvodů.

 • Pokud chceme v ČR lukem lovit, měli bychom se snažit změnit legislativu. Tak, aby se luk stal legálním způsobem lovu. Pro změnu legislativy se může hodit podpora minimálně ze strany odborné veřejnosti – myslivců.

 • Pytlák lovící v neustálém stresu z vyzrazení, v noci atd ... nebude prostě „vážit“ ránu tak, jako normální lovec. Výsledkem je mnohem častěji špatně trefená zvěř, která z místa zásahu odbíhá a „zhasne“ kdesi daleko, nenalezena a nezužitkována. Zbytečná smrt.

 • Pytlák si stěží může dovolit důsledný dosled střelené zvěře tak, jak je tomu běžné v dnešní myslivosti. Zraněná a později zhaslá zvěř opět zůstává naprosto nezužitkována. Zbytečná smrt.

 • Výsledky pytlačení jsou pochopitelně negativně vnímány jak myslivci tak i běžnou veřejností. Úplně zbytečně vyvolává nebo narůstá odpor k lovu lukem. Luk se tak stává v očích veřejnosti „nástrojem pytláka“, i když tomu tak ve skutečnosti není.

 • Navíc, i v případě, že by v budoucnu došlo ke změně legislativy a luk se stal povoleným způsobem lovu, bude i nadále jakýkoliv LOV vázán na výkon práva Myslivosti. Luk bude pouze jednou z možností lovu, ale abyste mohli vůbec lovit, budete muset být držitelem Loveckého lístku. A lovecký lístek prostě nedostanete se „škraloupem“ na Rejstříku trestů.

 • Svojí pitomostí si tak můžete cestu k legálnímu lovu lukem zkomplikovat na hodně dlouho a to i v případě, že mu legislativa bude příznivěji nakloněna.

 • Lovecký lístek také můžete potřebovat v případě, že lovit lukem pojedete do zahraničí. Řada zemí podmiňuje povolení k lovu lukem právě držením lovecké licence – Loveckého lístku.

 

 

Tak, to je snad vše, co bylo možné napsat na téma Luk a Zákon. Pokud jste to dočetli až sem, patří vám můj obdiv. A dík .. aspoň jsem to nepsal úplně zbytečně :-)

H.


disbut2