Menu

Tento text je součástí miniseriálu. Pokud jste nečetli předchozí díl doporučujeme si nejprve přečíst kapitolu 1,

Draw Length - délka nátahu

Draw Length (DL) je dalším důležitým parametrem, který při výběru luku potřebujeme znát. Na rozdíl od DW vás tady ale nebude čekat tak složité rozhodování. Je to tím, že konkrétní DL je vám prostě daná. Daná od přírody, tak jak jste narostli, tak jak dlouhé máte ruce.  Pokud vaši DL neznáte, doporučuji kliknout zde pro jednoduchý návod jak ji zjistit. 

Obecně lze říct, že lidé s větší DL (např kolem 29", 30" nebo dokonce 31") mají výhodu oproti kolegům, kteří jsou "postiženi" krátkou DL (např 26"). Je to dáno tím, že čím delší DL, tím delší je nátah a tím delší dobu dostává po výstřelu šíp energii od tětivy. Výsledkem je více předané energie = vyšší rychlost. 

Zpět k výběru luku. K čemu nám je znalost DL dobrá ? Jednoduše proto, že některé luky (v závislosti na výrobci, modelu, typu použitých kladek) mají danou konkrétní DL. Jak už jsme si řekli, se svoji délkou DL nic neuděláte, už jste tak narostli, takže luk se musí přizpůsobit vám. Jdu si tedy koupit konkrétní luk v síle 70lbs a v DL=29,5 (moje DL). Většina takových luků se pak prodává ve variantách, kdy se DL pohybuje po 0,5" v rozsahu obvykle od 26 do 31" ... tedy 26, 26.5, 27, 27.5 .... 30, 30.5, 31"  

Ještě jednou - takový luk si musíte koupit ve správné DL. Nevyhovující DL je a bude problém !

Pokud se později rozhodnete DL na takovém luku změnit o více než 0.5", budete muset koupit nový vehement, kterému se říká "Draw Length Module". Není to žádná tragédie - je to takový malý bazmek v ceně kolem 300 korun. Z kladek na luku odmontujete starý a namontujete nový modul a máte DL změněnu podle svých potřeb. 

Příjemnou novinkou jsou luky, které díky konstrukci svých kladek umožňují měnit DL bez nutnosti kupovat a vyměňovat extra moduly. Takový luk má prostě DL proměnlivě nastavitelnou v plném rozsahu např od 26" do 31". Nevyhovuje vám DL luku ? Není problém - povolíte šroubek, pootočíte vehement, utáhnete a ejhle, máte luk s jinou DL.  Takové změny se provádí opět v krocích po 0.5". Menší úpravy (např. o 0.25") pokud je běžný člověk vůbec potřebuje, se provádí jinak, ale to už je článek z oblasti hodně pokročilé techniky.

Pokud vás napadla otázka, proč se všechny luky nevyrábí s proměnlivou DL pak správná odpověď zní asi takto: za prvé je to docela novinka, takže takové luky se dostávají na trh až v poslední době a za druhé, díky univerzálnosti má řešení s proměnlivou DL nepatrně horší přenos energie při výstřelu. Rozdíly jsou ale tak nepatrné, že se jimi běžný smrtelník vůbec nemusí zabývat. NIcméně špičkové sportovní terčové luky si ale z toho důvodu "fixní DL" moduly zachovají i do budoucna. Špičkový lukostřelec zná svoji DL s přesností na desetiny " a nemá důvod ji na svém luku měnit. My ostatní občas ano a právě my oceníme vychytávku v podobě proměnlivé DL. V neposlední řadě je to také výhoda, pokud svůj starší luk  budete časem prodávat - je jedno zda nový majitel je obr nebo trpaslík - váš luk mu prostě po jednoduché úpravě sedne a odpadne nutnost kupovat nové moduly.

 

Draw Length vašeho luku ?

amodrawlength

Na závěr ještě jednou o Draw Length. Už víme jak se měří u střelce, ale je asi dobré vědět, jak se vlastně měří u luku. Divili byste se, kolik lidí si to plete. Ne o moc, ale každý inc (palec) se počítá :-)  

Správná odpověď, nebo přesněji správný postup měření udává norma AMO (American Manufacturers Organization) a je definována jako vzdálenost od tětivy v založeném šípu (pozor nikoliv od konce šípu) až po Pivot Point - nejhlubší místo na gripu + 1,75"  

Samozřejmě, to vše měřeno při naplno nataženém luku. 

Velmi často se dělá chyba, že se měří od konce šípu, nebo se měří na vnější okraj riseru nebo se zapomene připočítat hodnota 1,75"  (mimochodem odpověď na otázku proč zrovna 1,75" existuje, ale nemusíte nad ní nijak bádat - není to nic důležitého. Kdosi to kdysi tak vymyslel. Prostě to berte jako normu)

No a na úplný závěr ještě jedno upozornění: ačkoliv výrobci na svých lucích uvádí DL, raději jim nevěřte. To, že na luku je modul XYZ, který podle tabulek výrobce má poskytovat DL=29" a taková hodnota je taky uvedena i na krabici s lukem, ještě neznamená, že daný luk má opravdu DL=29". Občas se údaje výrobce a realita trošku rozchází. Je to divné, ale pokud budete číst zahraniční fóra, najdete kopec lidí s touto zkušeností. Někteří se prodejem luků živí, takže ví o čem mluví. Prostě, pokud vám na přesné hodnotě DL luku opravdu záleží, nechte údaj na krabici koňovi a zmeřte si to pro jistotu sami.

 

Brace Height

Dalším parametrem, který by vás na vašem novém luku měl zajímat je hodnota Brace Height (BH) - ve zkratce je to vzdálenost od těla luku (Pivot pointu) k tětivě. Obecně platí tato úměra :

 • čím MENŠÍ je BH tím více energie dokáže luk při výstřelu dodat šípu, ale o to MÉNĚ tolerantní luk bude k chybám střelce.
 • a naopak, čím VĚTŠÍ je BH, tím méně energie dodá luk šípu ale zase bude VÍCE tolerantnější k chybám střelce

 

Zdůvodnění je docela jednoduché - představte si dva skoro stejné luky. Stejná DW, stejná DL. Jediným rozdílem je, že luk č.1 má BH=6" (tedy jeho tětiva je pouze 6" od těla luku) a druhý č.2 má BH=10".  Oba luky natáhneme a vystřelíme. U luku č.2 putuje šíp na tětivě po kratší dráze - tětiva je dál od těla luku, tudíž se dříve zastavi. Šíp opustí tětivu a tím přenos energie končí.

U luku č.1 zůstává šíp na tětivě po delší dráhu - o 6" - než se tětiva zastaví a přenos energie skončí. Ve výsledku šíp č.1 dokáže od luku získat více energie a tudíž získá větší rychlost. 

Na druhou stranu, současně s tím že zůstává na tětivě delší dobu, se prodlužuje doba, kdy může střelec udělat nějakou chybu - strhne ránu, pohne lukem atd ... proto jsou luky s kratší BH označovány jako méně tolerantní. 

Je asi zbytečné se v tomto parametru nějak extra pitvat, a pamatujte si toto doporučení. 

 • luky s BH nad 7" jsou označovány jako přátelské, odpouštějící chyby
 • luky s BH mezi 7" a 6" už jsou určeny pro zkušenější střelce a jsou méně tolerantní
 • luky s BH pod 6" by měl kupovat opravdu jen ten, kdo má kvalitní FORM (anglický název střelecké techniky). Tedy dokáže opakovaně střílet bez chyb. Jen takový střelec využije té malé dávky energie navíc bez toho, že by se to negativně projevilo na přesnosti.

 

Výše uvedené rozdělení by rozhodně nemělo vzbudit dojem, že vetší BH je pro začátečníky, zatímco staří mazáci kupují malé BH. Naopak, najdete spoustu lidí, co skutečně loví už 20 let, mají na kontě stovky trofejních zvířat a přesto stále vyžadují a kupují luky s BH nad 7". Malé hodnoty BH jsou spíše hitem posledních let, kdy se z honby za nejvyšší rychlostí stal spíše marketingový nástroj než naplnění skutečných potřeb skutečných lovců.

hinttip1

 

Existuje jeden případ, kdy luk s nízkou BH je dobrý nápad. Tím je lovec "obdařený" krátkou DL. Protože je jeho DL malá, šíp zůstává při výstřelu na tětivě kratší dráhu = získává méně energie. Luk s menší BH mu umožní tuto dráhu prodloužit = zvětšít množství předané energie. V součtu ale dráha nebude tak velká, aby negativně ovlivňovala přesnost. 

 

 


 

ATA - Axle to Axle

Parametr ATA udává, jak velký váš luk je. Je to vzdálenost od osy jedné kladky k ose druhé. Ještě před pár lety se běžná velikost luku pohybovala kolem 45" a více. V posledních letech se výrazně projevil trend zkracování luků a jako "normální" se dnes považuje luk s ATA od 32" do 34". Pochopitelně existují výjimky - najdete delší luky a najdete i kratší. 

Nicméně k čemu nám je ATA dobrá a jak ovlivňuje váš výběr ? 

luky s delší ATA jsou stabilnější - tím jsou obecne považovány za více tolerantnější a přesnější. Čímž se ovšem netvrdí, že kratší luky nejsou přesné - jen vyžadují lepší techniku

 

 • luky s delší ATA více zavazí, pokud se pohybujete složitějším terénem

 

 • velikost luku může být estetickým kritériem - pro někoho je představa malého luku nepřijatelná. A je pravda, že některé extrémy (28" = cca 71cm) skutečně jak hračky vypadají. 

 • styl střelby je důležitým faktorem. Dnešní střední a krátké luky se střílí téměř výhradně pomocí release (mechanický vypouštěč tětivy) - tedy nikoliv prsty, jak tou bývalo dřív. Pokud lovec trvá na střelbě prsty, pak musí logicky zamířit k delším lukům - lukům s delší ATA. Vysvětleme si proč. Tětiva, která je v klidu rovná, se při nátahu začne za šípem lámat do tvaru "V". Pokud je luk delší, je tětiva delší a ve vrcholu nátahu je toto zalomení "rozumné" - úhel který svírá není příliš ostrý a umožní střelci mít na tětivě pohodlně umístěné prsty. Pokud má ovšem luk krátkou ATA, je úhel, který tětiva svírá mnohem ostřejší - vecpat tam prsty uz není jednoduché a hlavně - je velmi obtížné tětivu správně vypustit (tak aby nedošlo ke stržení). U etrémně krátkých luků už tam ty prsty nenacpete vůbec. Nicméně podotýkám, pokud s lukem začínáte, problém s prsty se vás pravděpodobně netýká - nebude tak střílet. Budete používat výhradně release. 
 • Extrémně krátké luky mohou přinést, obvzláště v kombinaci s urostlejším střelcem, další problémy - např. úhel zalomení tětivy je tak velký, že tětiva se velmi rychle vzdaluje od střelcova obličeje - tím se komplikuje průhled přes peep-sight (průzor v tětivě, který se používá k míření). Občas je problém peep-sight na těivu vůbec umístit, protože může zasahovat do servingu tětivy (zesilující oplet), někdy je úhel tětivy tak ostrý, že začíná příliš svírat založený konec šípu atd ...

 

Obecně lze luky podle ATA rozdělit na tyto základní kategorie :

 • ATA nad 38" - tyto luky budou používat "prstoví" střelci, díky jejich stabilitě je budou používat sportovní střelci a určitě v nich najdou zalíbení pamětníci starých dobrých časů, kterým dnešní luky prostě připadají jako příli krátké.
 • ATA 32-38" - střední zlatá cesta. Tudy byste se měli vydat. Lukem kolem 35" rozhodně neuděláte chybu, lukem kolem 32" také ne - jen se připravte, že budete muset být prostě preciznější.
 • ATA pod 32" - pokud máte naprosto jasno proč takový luk chcete a opravdu víte co děláte, pak si ho kupte (pak ale nevím, co děláte tady :-) ). V ostaních případech se od takových luků prostě držte dál. Opět jistou výjimkou může být lovec opravdu malé postavy, nebo případ, kdy hodláte lovit plížením v mangrovníkovém pralese, kde projít s větším lukem už není prakticky možné.

 

Závěr - nelze říct že dlouhý luk je dobrý a krátký špatný nebo naopak. Každý má své pro a proti. Pokud chcete střílet prsty nebo na dlouhé vzdalenosti, berte luk s větší ATA. Pokud se potřebujete problétat džunglí a střílet budete jen na pár metrů, berte i extrémně krátký luk. Pokud jste normální lovec, a chete maximálně univerzální luk, držte se někd v průměru a ten je dnes v rozsahu od 32" do cca 35".

 


 pokud vás to stále zajímá, děláte mi radost a můžete pokračovat na část 3.

H.


disbut2