Menu

"A co je to vlastně ten button?" Ptá se hodně začínajících střelců. V podstatě nikdo ze začátečníků netuší jak taková věc vypadá, co střelci přináší a proč by jí měl používat. Což je trochu paradox vzhledem k tomu, že je to na rozdíl třeba od středu jedna z klíčových součástí reflexních luků. Minimálně těch sportovních. Pojďme se tedy na button podívat trochu pod drobnohledem ...

 

Co je to button a jak funguje?

Boční opěrka, neboli hezky česky button :-) (anglicky též plunger) je jeden z klíčových mechanismů na reflexním luku, který umožňuje velmi zásadním způsobem ovlivnit let šípu. Abychom pochopili jak funguje, musíme se podrobně podívat na to co se vlastně děje, když vypustíme šíp z luku. Předpokládejme, že střílíme šíp z běžného tradičního reflexního luku, šíp máme založený ve střeleckém okně bez zakládky a tětivu vypouštíme z prstů. Pokud máme nataženo, máme jeden konec šípu u sebe na tětivě a druhá relativně krátká část se ho opírá o střed luku. V okamžiku, kdy vám tětiva vyklouzne z prstů se přenese veškerá síla z ramen luku skrz tětivu do šípu. A ten se v prvním silovém impulzu prohne. Lukostřelecký paradox začíná fungovat.

 

01 butt paradox
Button při práci. Všměte si hlavně šipky, značící vypuštění z prstů a průhybu šípu v kroku dvě. Reakci buttonu směrem od luku a pohyb šípu dopředu v kroku dva

 

A tady je náš klíčový bod v čase, kde se zastavíme. Šíp je prohnutý, právě opustil tětivu, jedním koncem oblouku je volný a tím druhým se v jediném bodě opírá o luk. O kolik se vlastně šíp prohne? To je dané tím, jak je tvrdý. Pokud bude měkký, prohne se hodně a přebytečná energie se akumuluje do bodu v němž se opírá o luk a začne působit v bodě dotyku na luk silou. Pokud by byl šíp tvrdý, prohne se také, ale o méně. Šíp pojme díky větší tuhosti více energie od tětivy a v bodě dotyku pak bude působit menší silou.

Zde trochu odbočíme do fyziky z níž známe zákon akce a reakce. Síla kterou působíme na těleso odpovídá síle reakční, která je stejně velká jen v opačném směru. Představte si, že sedíte na židli. Vaše váha působí na židli gravitační silou rovné součinu váhy a normálového tíhového zrychlení. Z mechanického hlediska pak musí židle na vás působit tou samou silou. Pokud jsou obě síly stejně velké, sedíte v klidu na místě. Pokud by tomu tak nebylo a vy působili na židli silou větší, znamenalo by to, že pod vámi praskla. Pokud by byla reakce větší, než síla kterou působíte na židli, odrazili byste se po dosednutí směrem vzhůru.

 

02 akce reakce
Zákon akce a reakce. Tlačíte prstem na zeď a ona tlačí stejně velikou silou na vás

 

Velmi podobné je to i u luku. Šíp působí na střed silou. Střed působí na šíp reakční silou. Reakční síla vybuzená průhybem šípu a silovým impulzem od tětivy způsobuje, že se šíp od luku odrazí. V ideálním akurátním případě se odrazí tak, aby šíp věrný lukostřeleckému paradoxu střed luku bez kontaktu obletěl a pokračoval osou luku na místo kam jste mířili. To je ale poměrně řídký případ, kdy průhyb vašeho šípu přesně odpovídá síle s níž luk natahujete (žargonem říkáme, že "šípy takzvaně jdou k luku"). Co když se ale odrazí málo a nebo moc? Je to jednoduché. Pokud máme šípy měkčí než máme mít, střílíme doprava od osy luku, pokud tvrdší, šípy se táhnou doleva (při pravorukém střelci, jinak je to opačně). Řešení je jediné. Vyměnit šípy a najít jiné vhodnější. To je nepříjemné.

V okamžiku, kdy střílíme šípy přímo položené na středu se nám střed chová vůči šípu jako absolutně tuhý objekt a velikost reakce o níž jsme mluvili je stále stejná. To může fungovat s vyhovujícími šípy. My bychom ale potřebovali, aby nám luk při trochu nevyhovujících šípech maličko uhnul. Změkl. A zmenšil tím reakci, která odráží šíp po výstřelu. Pokud bychom velikost reakční síly středu dokázali ovlivnit, nemuseli bychom měnit šípy, ale prostě bychom si jen "uhýbání" luku nastavili tak, aby nám ty trochu nevyhovující šípy létaly dobře. A přesně k tomu slouží button.

Váleček zastrčený v dutém šroubu podložený pružinkou, která je stlačovaná z jedné strany silovými účinky šípu a z druhé strany fixována šroubem pomocí něhož sílu v pružině můžeme měnit a přizpůsobovat jí tak jednotlivým sadám šípů se specifickými průhyby a tedy silovými účinky na střed. Celý mechanismus je našroubovaný do středu pomocí závitu. Šíp se položí na zakládku, opře se o button a v okamžiku výstřelu se pomocí buttonu odpruží. Jak primitivní, ale jak účinné!

 

Je to opravdu tak zázračné?

Není. Button je dobrý sluha, ale žádný pán. Pokud máte šípy, které alespoň řádově padnou k luku v nějakém rozumném intervalu měkkosti, dají se pomocí buttonu vyladit tak, že vám budou létat čistě a přesně. Neznamená to ale, že vystřelíte jakýkoli šíp čistě a přesně. Button zvyšuje toleranci, ale rozhodně ne schopnost luku střílet čistě. To je dáno hlavně kombinací síly luku a tvrdosti šípu, které hrají zásadní roli. Button je pro jemné doladění. I když to jemné je třeba brát z rezervou, protože se pomocí něj dá posunout soustřel na třiceti metrech klidně i o třicet cm a ovlivňuje i přesnost výstřelu, konkrétně soustřel samotný. A to i poměrně malými změnami tvrdosti. Ne náhodou jsou některé dražší kusy buttonů stavitelné mikrometricky. Čím lepší střelci budete, tím více tyhle drobné niance v nastavení luku budete vnímat. Což nás přivádí ke konkrétním výrobkům.

 

Co bych měl o buttonu vědět?

Dobře, takže už víme co je to button, k čemu se používá a proč ho potřebuji. Proč je ale tolik různých druhů, když je to vlastně jen tyčka na pružince ve šroubu? V předchozím odstavci jsem tvrdil, že malé změny mají velký dosah. To platí nejen pro ladění, ale i celkový chod buttonu. Je běžné, že při ladění poznáte mikrometrické pootočení závitu o půl otáčky. Stejný vliv ale mají i drobné konstrukční niance buttonu nebo pružiny.

 

03 butt a prislusenstvi
Button klasické konstrukce a jeho příslušenství. Klíče a náhradní pružina s vnitřkem

 

Pružina musí být přesně a konzistentně udělaná. Pružit musí lineárně po celém svém průběhu a lůžko buttonu při tom nesmí klást pokud možno žádný třecí odpor a to ani ve víceosém namáhání. Mikrometrická přesnost je to co potřebujete a za to se platí. Proto bych jako použitelné označil buttony tak nad hranicí šesti stovek. Cokoli levnějšího je hazard. Button jehož chod se změní při mimoosém zatížení, protože se vám v lůžku skřípne a pružina, která zajíždí z počátku rychleji a pak výrazně ztuhne budou mít určitě znatelný efekt při výstřelu jehož příčina vám, ale většinou hned nedojde. Budete pak zoufale ladit bezvýsledně luk, nebo vám z něj budou dobře létat jen některé typy šípů, zatím co některé sady s ním vůbec nemusíte být schopni vyladit.

Tomu se dá vyhnout nákupem kvalitního vybavení. Nejdražší a nejsnáze stavitelné buttony stojí kolem dvou tisíc a jejich použití bych určitě doporučil každému, kdo chce střílet jen trochu vážněji. Button je malá, ale opomíjená součástka jejímž vhodným výběrem si může střelec ušetřit spoustu starostí. Nepotřebujete střed luku za sto tisíc, ale kvalitní button ano. O tom jak se s ním prakticky pracuje si povíme přístě v následující, druhé části.

ML.


disbut2