Menu

Nejsem odborník ani na myslivost ani na právo, proto se v tomto článku omezím pouze na konstatování několika zásadních faktů :

 

Ten nejdůležitější je : LOV LUKEM NENÍ V SOUČASNÉ DOBĚ V ČR POVOLEN (stav k počátku roku 2013). Tedy lukem u nás zvěř lovit nelze. Pokud tak někdo činí, jedná se o pytláctví a dotyčný se vystavuje postihu vyplývajícímu ze zákona!

Ponechme stranou mudrování proč tomu tak je, snad z nedostatku tradice. Nicméně luk jako takový byl až donedávna mysliveckou veřejností vníman jako zbraň pytláků, navíc jako zbraň nepřesná a slabá s nedostatečnou ranivou silou. Naštěstí časy se mění a to i u nás. Stále více myslivců/lovců se na svých cestách s loveckým lukem již setkalo a na vlastní oči se mohli přesvědčit o jak výkonnou a přesnou zbraň se jedná. Stále více lidí si uvědomuje, že luk už dávno není primitivní a druhořadá zbraň. Že moderní luk se svojí účinností bez problémů vyrovná svým "konkurentům" na střelný prache. Stále více lidí si naštěstí začíná uvědomovat, že luk není a ani nemůže být zbraň pytláka. Jde o docela drahou věc, která navíc vyžaduje dlouhodobý trénink a pytlák prostě nemá důvod se s "obtěžovat" - najde si mnohem levnější a mnohem účinější nástroj.

Není prostě možné jen tak vzít luk a jít lovit. Pokud to někdo tvrdí, jen dokazuje, že lovecký luk v ruce ještě nedržel a pravděpodobně ani zblízka neviděl :-)

Postoj k loveckým lukům také docela zásadně mění vývoj v okolních evropských zemích. Francie, Itálie, Slovensko, Maďarsko, Pobaltské země, Finsko, Slovinsko, CHorvatsko atd .. všechny tyto země dnes lovecký luk považují za plnohodnotnou zbraň a lov lukem oficiálně umožňují. Na lepší časy se snad blýská i u nás. Existuje možnost, že v příštích letech by mohlo dojít k úpravě zákona a lov lukem se zařadí mezi povolené způsoby lovu i u nás.

 

cbalogo

České sdružení lovecké lukostřelby (Czech Bowhunting Association)

Nicméně, jak říkávala moje babička, " ... samo se nikdy nic neudělá ..." Zákon se nikdy nezmění, pokud o jeho změnu nebude zájem, pokud na jeho změnu nebude vývíjen dostatečný tlak. A dostatečný tlak nikdy nedokáže vyvinout jeden člověk.

Proto, pokud vás lov lukem opravdu zajímá, vám mohu pouze doporučit : navštivte stránky Českého Sdružení Lovecké Lukostřelby a staňte se jeho členem. Věřte mi, že nejsem příznivcem sdružování kdekoliv, ale v případě legalizace lovu lukem v ČR je jasné, že potřebujeme organizaci, která dokáže sdružit co nejvíce lidí se společným zájmem, zastupovat a prosazovat a hájit naše zájmy. Howgh.

 

K případnému budoucímu legálnímu lovu lukem v ČR ještě dva dodatky - jedná se o mé domněnky či spekulace, tak je tak berte :

 

  • Za prvé - je nutné si uvědomit, že i pokud by byl lov lukem povolen, s největší pravděpodobností, stejně jako jakýkoliv jiný lov v ČR, bude stálet spadat výhradně pod Mysliveckou jednotu. Tedy lovec lukem bude muset být současně členem MJ. Z toho vyplývá, že nezbytnou podmínkou bude úspěšné složení zkoušek a získání loveckého lístku.

 

  • Za druhé - s největší pravděpodobností, stejně jako ve většině okolních zemí, bude k loveckému lístku potřeba ještě prokázat schopnost luk bezpečně ovládat, střílet z něj v dostatečné přesnosti apod. K tomuto účelu slouží ve většině zemí licence IBEP. V Evropě tuto metodiku zastupuje EBF - European Bowhunting Federation a potřebné kurzy a licence pro ČR bude zajišťovat její česká větev - CBA - což je anglický název pro již zmíněnou asociaci Českého Sdružení Lovecké Lukostřelby. Takže máte další dobrý důvod proč o členství v této organizaci uvažovat.

 

 

Mám-li mé domněnky stručně shrnout: i v případě, že bude lov lukem v ČR legalizován, si na 99% bez loveckého lístku a bez licence IBEP prostě lukem legálně nevystřelíte.

 

H.