Menu

Ve dnech 27.-28.4.2013 se České Sdružení Lovecké Lukostřelby "CBA" ve složení Alexandr Vrága, předseda CBA a Bc. Zuzana Vrágová, sekretářka a členka CBA, zúčastnilo shromáždění Evropské Federace Bowhuntingu, které se konalo v maďarském městě Biatorbágy. Přítomni byli zástupci členských států evropské federace EBF - například zástupci z Francie, Ruska, Estonska, Itálie, Maďarska, Švédska, Finska, atd. 

Na programu hlavního shromáždění bylo shrnutí uspořádaných akcí EBF během roku 2012, informace o lednovém zasedání ATA, stavu financí EBF, členských příspěvků, zprávy místopředsedů všech členských států včetně uvedení změn co se týče bowhuntingu v každém ze zúčastněných států a včetně sdělení plánů jednotlivých organizací pro rok 2013. Dále se jednalo o přijetí změn stanov EBF, o členství EBF v organizaci FACE, vyhodnocení možností o členství v organizaci CIC. Diskutovalo se o zemi, která uspořádá v roce 2014 další valné shromáždění EBF, na které by navazovala možnost lovu lukem v pořádající zemi. O pořádání se přihlásilo více států - např. Německo, Estonsko a Slovenská republika.

Velmi důležitým bodem jednání byla prezentace bowhuntingu v Evropě, získávání vědeckých materiálů a zpráv sloužících jako podklad pro větší informovanost zákonodárců a široké veřejnosti, také i k prosazování uzákonění legálního lovu lukem. Každý členský obdržel DVD dokument "Minimum Standards for an European Bowhunter", tedy "Minimální standardy pro lukostřelce z Evropy".

V neděli 28.4.2013 se zástupci EBF zúčastnili jednání CIC, které probíhalo v Budapešti.


Závěry a postřehy ze zasedání včetně fotografií najdete časem na stránkých sdružení ČSSL/CBA.

(zpráva převzata ze zdrojů ČSSL/CBA)