Menu

cbalogoNa konci minulého roku se uskutečnil první kurz IBEP pod hlavičkou České Asociace Lovecké Lukostřelby (ČCSL/CBA). Prezident asociace a současně instruktor, Saša Vrága, nám poslal krátký report ...Konečně máme  historicky první kurz pod hlavičkou asociace za sebou. Tomuto okamžiku předcházela dlouhá a náročná cesta.

Stručně shrnuto – založení Českého sdružení lovecké lukostřelby, splnění náročných podmínek a následovné přijmutí naší organizace do EBF (Europen bowhunting federation).

Samozřejmě úspěšnému složení instruktorských zkoušek předcházelo absolvování základního kurzu IBEP pod vedením zahraničních instruktorů. Samotný instruktorský kurz proběhl pod taktovkou nikoho jiného, než samotného presidenta EBF Anderse Gejera ze Švédska. Kromě mé maličkosti kurz úspěšně absolvovali kolegové z Rakouska, Německa a Švédska. To konečně otevřelo možnost pořádat kurzy na získání mezinárodní lovecké lukostřelecké licence i u nás.

Licence IBEP (plus lovecký lístek) je podmínkou k legálnímu lovu lukem ve většině států, kde je lov lukem povolen.

Kurz zahrnuje osm témat z oblasti legislativy, znalosti luků, lovu lukem, ochrany přírody, první pomoci, pohybu v extrémních přírodních podmínkách atd. Kromě vytoužené licence každý účastník získá spoustu nových znalostí a dovedností, které ho přiblíží o velký kus k úspěšnému a bezpečnému lovu lukem a otevře cestu k loveckým dobrodružstvím v zahraničí (u nás bohužel stále bojujeme o legalizaci lovu lukem…).

Obecně se ke kurzu dá říct, že adept by měl mít určitou praxi v lukostřelbě za sebou. Základní teoretické znalosti určitě nejsou na škodu, nicméně teorie je učena na kurzu v takovém rozsahu, aby adepti byli schopni přistoupit k teoretické zkoušce na závěr školení. Je nutno správně odpovědět alespoň na 37 otázek ze 42.

Praktickou zkoušku může absolvovat ten, kdo úspěšně složí zkoušku teoretickou. Součástí praktické části  je například odhad vzdálenosti, instalace přenosných stromových posedů (tree stand), seřízení a nastřelení luku, střelba loveckými hroty, obeznání zvěře dle pobytových stop atd. Praktická zkouška (střelba lukem) po absolvování praktické části kurzu v podstatě završuje celý kurz. Střílí se za realistických podmínek na šest 3D terčů, kdy je nutno  alespoň pětkrát zasáhnout smrtelnou zónu (komoru).

K absolvování kurzu musí adept splnit věk 18 ti let a být členem ČSLL (CBA). Členství v naší organizaci dá každému v rámci našich aktivit dostatečně dlouho dopředu možnost se na kurz všestranně připravit. Což ve finále ocenili všichni noví úspěšní držitelé licencí IBEP.

Alexandr Vrága
České Sdružení Lovecké Lukostřelby
www.bowhunting.cz