Menu

Hlavním cílem lovecké lukostřelby je lov zvěře. Howgh. A této skutečnosti by měl odpovídat jak trénink, tak i soutěže ve střelbě na 3D terče a jejich pravidla  ...


Sportovní varianta střelby na 3D terče existuje už dlouhou dobu a těší se značné popularitě. Nicméně, po prostudování pravidel dojdete k závěru, že jde opravdu "jen" o SPORT. Nechápejte mě špatně ... každý sport má svá pravidla a autoři pravidel sportovní 3D střelby určitě jistě moc dobře ví, proč ta pravidla jsou právě taková, jaká jsou. S tím pochopitelně žádný problém není.

Jenže, z pohledu lovecké lukostřelby, kdy prioritou je lov zvěře, nejsou některé body pravidel úplně nejšťastnější. Třeba :

 • omezení rychlosti šípu na 300fps a omezení technického vybavení - pro skutečný lov lukem není jediný důvod limitovat použité vybavení.

 • střelba na vzdálenosti, které již neodpovídají lovecké vzdálenosti pro lov lukem

 • rozdělení luků podle konstrukce - kladkový nebo klasický - u sportu naprosto pochopitelné, ale lovené zvěři je naprosto jedno, čím po ní kdo vystřelí

 • hlavním nedostatkem je ale systém bodování. Zatímco za zásah "středu-malé zóny" - je bodů 20, zásah mimo střed, ale stále do označené oblasti "velké zóny"  je za 16 bodů a za zásah kamkoliv jinam do těla terče-zvířete je bodů 10. 

Z lovecké pohledu není s "malou" ani "velkou" zónou problém. I ta velká stále víceméně kopíruje oblast, označovanou u zvěře jako "komora". Zásah umístěný do této oblasti je smrtelný a zvěř je spolehlivě ulovena.

Problematický však je zásah kamkoliv jinam do těla zvířete/terče. V praxi by totiž znamenal zranění zvěře, ale bez jejího usmrcení. Výsledkem bude poraněná zvěř, odbíhající z místa zásahu. Dosled bude problematický a s velkou pravděpodobností neúspěšný. Což je přesně to, čemu by se lovec s lukem měl vyhnout. Nemůžeme proto kladně hodnotit - bodovat takové zásahy, ale naopak je musíme penalizovat bodovou srážkou.

 

Právě proto, aby lovecká lukostřelba na 3D terče, co nejlépe odpovídala skutečnému lovu, byla na únorové schůzi ČSSL/CBA přijata nová pravidla pro soutěžní loveckou lukostřelbu. Jejich přesné znění najdete na stránkách sdružení - www.bowhunting.cz, zde bych se omezil jen na ty nejzajímavější rozdíly proti sportovní verzi :

Bodování 

 • za zásah "malé zóny" je 10 bodů
 • za zásah "velké zóny" (odpovídá "komoře" zvěře) je 8 bodů
 • zásah do těla zvěře/terče kamkoliv MIMO velkou a malou zónu je penalizace -5 bodů
 • úplné minutí cíle je 0 bodů, ale protože nedošlo ke "zranění" zvěře, není ani žádná penalizace

  jen malá demostrace dopadu nových pravidel v "akci"

  one two 
  první šíp OK (pravděpodobně za 10), druhý ovšem nikoliv - byť o kousek, ale smůla .. tedy -5 (možná právě proto se ta paní tak šklebí :-) Zelenobílý šíp jasných 10. Modrý dobrých 8 bodů. Ale pro střelce s bílým šípem žádná dobrá zpráva ... bohužel -5. Možná by se chlapec hádal, je to fakt o "fousek", ale asi by neuhádal ...

   

Odmítnutí výstřelu

Střelec má právo po zhodnocení situace - vzdálenost, obtížnost pozice, povětrnostní podmínky, atd. kdykoliv odmítnout výstřel. Jde o simulaci situace, kdy lovec správně zhodnotí své možnosti a výstřel si tzv. "odpustí". Bodové hodnocení je 0 bodů, ale pochopitelně žádná penalizace

Vzdálenosti

Vzdálenosti střeleckého stanoviště od terče by měly co nejvíce odpovídat požadavkům na loveckou vzdálenost u luku.

To znamená, že maximální vzdálenost je 30m.

Pouze u jednoho terče z pěti může být vzdálenost až 55m. Toto stanoviště sice vybočuje z lovecké vzdálenosti, ale jeho účelem je prokázat střelecké schopnosti a zatraktivnit soutěž. Soutěžící pochopitelně může výstřel odmítnout.
 

OMEZENÍ

jen pro zajímavost několik bodů :

 • Není omezen výkon použitého luku. Tedy ani síla nátahu ani rychlost šípu
 • Nejsou povoleny sportovní luky - speciály, jejichž použití v lovecké praxi je nereálné
 • Není povoleno používat dálkoměry ani žádné jiné elektronické pomůcky

Bodované zóny 

Většina 3D terčů má na sobě od výrobce vyznačené zóny - většinou dvě nebo tři. Avšak z loveckého pohledu tyto zóny ne vždy zcela odpovídají skutečné anatomii zvěře. Takže maximálně hodnocený zásah by v reálu nebyl možná úplně nějšťastnější, zatímco prokazatelně smrtelný zásah se může ocitnout mimo bodovanou zónu. 

Proto bychom rádi časem na používaných terčích nahradili standardní zóny vlastními, které lépe korespondují s realitou. Navíc tyto zóny nemusí být pro střelce ze stanoviště vždy jasně zřetelné - střelec sám má být schopen posoudit anatomii zvěře a vybrat správné místo zásahu.

 

Výše uvedené body jsou jen výběr - z mého pohledu těmi nejzajímavějšími změnami oproti standardní sportovní verzi 3D pravidel. Podrobné znění pravidel lovecké 3D lukostřelby se všemi detaily najdete na stránkách sdružení ČSSL/CBA v sekci Metodika.

Tato lovecká varianta  střelby je značně rozšířená v okolních zemích, kde je bowhunting již legálním způsobem lovu a plní přesně svůj účel. Kromě zdokonalení schopností lukostřelce také vychovávat k zodpovědnému přístupu ke střelbě, zhodnocení situace a svých schopností a možností.

Dá se pochopitelně čekat, že se pravidla budou časem dále vyvíjet. Podle toho co přinese praxe, ale základ je daný. Osobně jsem si podle těchto pravidel zastřílel během únorového setkání členů ČSSL a považuji je za povedené - speciálně penalizace za ránu mimo zóny je věc, která vám se skóre dokáže velmi slušně "zamávat" a skutečně začnete přemýšlet, zda nebylo moudřejší to "nechat být" než složitou ránu "zkusit za každou cenu" :-) 

 

Proč vůbec soutěžní pravidla ? 

Níže uvedený text jsem do článku doplnil o něco později. Je převzatý z webu ČSSL/CBA. Předseda sdružení v něm vysvětluje důvody, které vedly k vytvoření pravidel pro loveckou 3D lukostřelbu, proč jsou pravidla taková, jaká jsou a vlastně také reaguje i na diskuzi zde. 

CBA je sdružením lovecké lukostřelby, jak z názvu vyplývá. Sportovní činnost rozhodně není hlavní směrem, kterým se ubíráme. Mimo jiné je důležitým posláním snaha umožnit našim členům se zdokonalovat po lovecké stránce. Lovecká soutěžní pravidla by měla být právě jednou z těchto možností. A právě tady by si měl každý lovec rozvíjet schopnosti jako je odhad vzdálenosti, přesná střelba, bleskové posouzení situace, zda je vůbec vhodné se pokusit o výstřel atd. Tím se vysvětluje, proč je zakázán dálkoměr, proč je penalizován zásah jinam, než do smrtelné zóny, proč je na výstřel jen 90 vteřin,  atd.

Ten, kdo má nějakou tu loveckou zkušenost ví, že lov doprovází poměrně vysoké vzrušení srovnatelné se stresem. Tyto podmínky by měla částečně navodit atmosféra závodu dle našich pravidel. Měla by lovce na vyhrocené situace připravovat a ne ho ukolébavat na pohodičce ideálních podmínek.  Spoléhat se na použití dálkoměru a ještě to prezentovat jako pokrok, je zcestné. Je to brutální krok zpět. Je to jako spoléhat se na GPS a neumět přitom zorientovat mapu na sever, neumět určit světové strany podle přírodních ukazatelů, neumět chodit podle azimutu… Co když dojdou baterky???

Lukostřelba má být návrat k tradičnímu způsobu lovu a má u lukostřelce rozvíjet právě tyto schopnosti. Samozřejmě, že při lovu samotném je nutno použít všechny možné prostředky, které umožní dokonalý zásah, včetně dálkoměru. Ale každý lovec ví, že ne vždy je možno dálkoměr použít. Např. z důvodu poruchy. Pak jsou jen tři možnosti. Buď si odepřu výstřel nebo si dokážu poradit a vzdálenost odhadnu a nebo vystřelím POKUS – OMYL. Netřeba si zdůrazňovat, že poslední varianta je nepřijatelná.

Samostatnou kapitolou je penalizace za zásah mimo zónu. Názor, že chudák střelec při tomto hodnocení zažívá stres snad nepotřebuje žádný komentář:-) Proboha, co má potom zažívat postřelená zvěř??? Pokud někdo není schopen zvládnout sám sebe při troše uměle vytvořeného stresu, není tudíž schopen vyhodnocovat situace, nedokáže si odepřít výstřel, jak má potom zodpovědně přistupovat k lovu?

Takže, pravidla podle CBA mají simulovat lov, nikoliv sportovní lukostřelbu. Všem, kteří rádi střílí lukem, ale nejsou schopni se podřídit trošku náročnějšímu přístupu vřele doporučuji sportovní 3D lukostřelbu.

My jsme lovečtí lukostřelci. To ale neznamená, že sportovní lukostřelbu neuznáváme. Naopak. Spousta z nás závodně střílí. Je to další možnost střeleckého růstu, sportovní závody jsou zajímavé, je to možnost potkávat se s kamarády ze sportovní lukostřelby, je to možnost „bojovat o bednu“. Kdo z nás by nechtěl vyhrávat :-) Sám se aktivně účastním sportovních 3D závodů a plně respektuji sportovní pravidla, takže ani neprotestuji, když získám kladné body za zásah mimo zónu:-).

Jde jen o jedno, umět rozlišit co je sport a co je lov.

Saša Vrága

 

H.


disbut2